موسسه عالي آموزش بانكداري ايران در راستاي ارایه آموزش حرفه ای به كاركنان شبكه بانكي كشور، اقدام به برگزاري دوره ­هاي آموزشي حرفه ای به شرح زیر در تابستان 1398 نموده است. 

نحوه ی ثبت نام در دوره ها ی آموزش حرفه ای:

  • متقاضیان حقوقی می توانند برای ثبت نام شرکت کنندگان، درخواست خود را به صورت مکتوب برای مدیریت آموزش های حرفه ای موسسه ارسال نموده و ثبت نام کنند.
  • متقاضیان حقیقی باید پس از عضویت درسایت و با دریافت نام کاربری، بصورت اینترنتی هزینه دوره را واریز و ثبت نام نمایند.

توجه

  • ثبت نام کنندگان جهت انصراف از شرکت در دوره های تخصصی موظف هستند تا 48 ساعت قبل از شروع دوره نسبت به اطلاع رسانی به واحد مربوطه اقدام نمایند.
  • در صورت غیبت در طول برگزاری دوره، هزینه دوره مسترد نخواهد شد.

اشخاص حقیقی (ثبت نام به صورت اینترنتی)

به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 27892458 تماس حاصل فرمایید.

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره  مخاطبان تاریخ برگزاری هزینه(ریال) عملیات
1 تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها (متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی) 24 کارکنان واحدهای اعتبارات، بازرسی، رؤسا و معاونین شعب 12 ، 19 و 26 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
6,820,000 اتمام ثبت نام
2 کارگاه تفکر سیستمی و حل مسئله 16 كليه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری  15 و 16 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000 اتمام ثبت نام
3 مهارت های فروش حرفه ای خدمات بانکی در سطح شعب 16 رؤسا و معاونین شعب، رؤسا و معاونین دوایر صندوق و اعتباری شعب، متصدیان بانکی 17 الی 26 تیر
دوشنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
3,680,000 اتمام ثبت نام
4 مقدمات Dealing room 16 کارکنان واحد های ارزی و بین الملل و اتاق معاملات بانک ها 17 الی 26 تیر
دوشنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
3,680,000 اتمام ثبت نام
5 نظام قیمت‌گذاری کسب و کار پایانه‌های فروش در ایران 8 کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات و مالی ، امور شعب، واحدهای مرتبط با کسب و کار پایانه‌های فروش و سایر علاقه‌مندان به‌ مباحث کسب و کار نوین و هزینه مبادله 16 مرداد
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000 اتمام ثبت نام
6 اصول پژوهش هاي بانكي و نرم افزارهاي مرتبط  24 كليه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری  20 تیر الی 24 مرداد
پنج شنبه ها ساعت 8:30 الی 12:30
5,320,000 اتمام ثبت نام
7 راهکارهای کنترل ریسک در عملیات مختلف ضمانت نامه 8 کارکنان واحد های اعتبارات ، ریسک، حسابرسی داخلی، رؤسا و معاونین شعب 22 و 24 تیر
 ساعت 14:30 الی 18:30
2,040,000  اتمام ثبت نام
8 سوییفت ویژه صرافان 24 کارکنان صرافی ها  22 تیر الی 26 مرداد
شنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
5,320,000  اتمام ثبت نام
9 آشنایی با تجارب بانکداری شرکتی بانک های موفق دنیا 8 کارکنان ستاد،کارکنان دوایر مدیریت شعب مناطق ،روسا و معاونین شعب و متصدیان امور بانکی  23 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000  اتمام ثبت نام
10

بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی 1

8 کارکنان واحدهای بازاريابي، روابط عمومی، متولیان طراحی و محتوانویسان کانال های ارتباطی بانک، واحدهای فناوری اطلاعات و زیرساختی مرتبط، سایر حوزه های مرتبط با برند و ارتباط با مشتری در بانک 25 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000 اتمام ثبت نام
11 بانکداری جامع 16 رؤسا و معاونین شعب و سرپرستی ها، کارکنان واحدهای صف و ستاد 29 و 30 تیر
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000 اتمام ثبت نام 
12

کاربرد مدل های زنجیره مارکوف در

حوزه بانکداری

8 کارکنان واحدهای مدیریت ریسک و اعتبارات بانک ها و مؤسسات اعتباری 30 تیر
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000 اتمام ثبت نام
13 عملیات اجرایی Dealing room 48 کارکنان واحد های ارزی و بین الملل و اتاق معاملات بانک ها 31 تیر الی 11 شهریور
دوشنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
9,940,000 اتمام ثبت نام
14 بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی 2 8 کارکنان  واحدهای بازاريابي، روابط عمومی، متولیان طراحی و محتوانویسان کانال های ارتباطی بانک، واحدهای فناوری اطلاعات و زیرساختی مرتبط، سایر حوزه های مرتبط با برند و ارتباط با مشتری در بانک 9 مرداد
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000  اتمام ثبت نام
15 ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری 24 کارکنان واحدهای ارزیابی طرح ها، اعتبارات ، رؤسای شعب به ویژه شعب مستقل و مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری 2 ، 3 و 10 مرداد
 ساعت 8:30 الی 16:30
6,820,000 اتمام ثبت نام
16 بررسي اسناد حمل با رويكرد UCP600  16 کارکنان شعب، ادارات بين الملل و بازرسي 5 و 6 مرداد
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000  اتمام ثبت نام
17 معرفی و کاربرد انواع روش های نمونه گیری در حوزه بانکی 16 کارکنان واحدهای حسابرسی داخلی، ریسک، اعتبارات، بازاریابی، منابع انسانی و تحقیقات بانک ها 6 و 7 مرداد ماه
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000  اتمام ثبت نام
18

فروش حرفه ای خدمات بانکی به شرکت ها ومؤسسات(مشتریان حقوقی)

16 رؤسا و معاونین شعب، مدیران و کارشناسان بازاریابی، مدیران و معاونین مناطق بانک ها و سرپرستی های حوزه های جغرافیایی 7 الی 16 مرداد
دوشنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
3,680,000  اتمام ثبت نام
19 بازاریابی خدمات بانکی در زمان رکود 8 کارکنان واحدهای بازاريابي، روابط عمومی، امور شعب، مرکز تماس یا ارتباطات مردمی و سایر حوزه های مرتبط در بانک  8 مرداد
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000 اتمام ثبت نام 
20

مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها

8 کارکنان واحدهای ریسک، دارایی و بدهی و سایر کارکنان حوزه‌های مرتبط به تشخیص سازمان 10 مرداد
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000  اتمام ثبت نام
21 روش های کشف عملیات و معاملات مشکوک در مبارزه با پولشویی 8 کارکنان شعب و مؤسسات مالی غیر اعتباری، کارکنان ادارات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 30 و 31 شهریور
 ساعت 14:30 الی 18:30
2,040,000 اتمام ثبت نام
22 چك هاي طرح صياد و فرايند صدور و ارائه آن ها 8 كليه کارکنان شبكه بانكي 14 و15 مرداد
 ساعت 14:30 الی 18:30
2,040,000 اتمام ثبت نام
23

کارگاه آموزشی نحوه تنظیم و بررسی اسناد حمل  

16  کارکنان واحدهای بين الملل، بازرسي،حسابرسی داخلی، بهبود روش ها و امور شعب، سازمان هاي ناظر بر عملكرد بانك ها، مدیران و کارشناسان بازرگانی خارجی شركت هاي بين المللي دولتی و خصوصی 16 و 17 مرداد
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000 اتمام ثبت نام
24

آشنايي با مفاهيم و چارچوب سند بال 3  

8  کارکنان واحدهای ريسک، اعتبارات، بازرسي و حسابرسي داخلي و ساير افراد به تشخيص سازمان 2 شهریور
 ساعت 8:30 الی 16:30
2,540,000 اتمام ثبت نام
25 رفع  تعهدات ارزی با رویکرد مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران     16  کارکنان ارزی شعب،کارکنان واحد های  بازرسی، بهبود روش ها، حسابرسی داخلی و امور بین الملل بانک ها، مدیران و کارشناسان بازرگانی خارجی شرکت های بین المللی و بازرگانی دولتی و خصوصی 3 و 4 شهریور
ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000 اتمام ثبت نام
26

مدیریت نقدینگی در بانک ها

(نگاه خاص به شعب)

32 کارکنان واحد بازاریابی، روسا، معاونین و اعتبارات  شعب بانک ها  3 شهریور الی 2 مهر
یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30
6,960,000 اتمام ثبت نام
27

صکوک و نحوه اجرای آن در

بانکداری کشور

16 کارکنان واحدهای اعتبارات، مالی، اقتصادی ، روسا و معاونین شعب، متصدیان امور بانکی علاقه‌مند به مباحث صکوک و تأمین مالی بازار سرمایه  9 و10 شهریور
 ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000 اتمام ثبت نام
28 بررسی فنی فناوری زنجیره بلوکی 16 کلیه کارکنان و کارشناسان فنی بانک ها و مؤسسات اعتباری  12 و13 شهریور
 ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000 اتمام ثبت نام
29 بانکداری بین الملل کاربردی 48 کارکنان واحدهای بین الملل، خزانه داری، حقوقی، اعتبارات، تطبیق و مبارزه با پولشویی، بازاریابی، واحدها و شعب ارزی و نیز پرسنل قسمت های مالی و بازرگانی شرکت ها و موسسات 23 شهریور الی 11 آبان
شنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30
9,940,000 اتمام ثبت نام
30

تهیه صورت های مالی تلفیقی

بانک ها و مؤسسات اعتباری 

32 کارکنان امور مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری 24 شهریور الی 16 مهر
 یکشنبه ها و سه شنبه ها 14:30 الی 18:30
6,960,000 اتمام ثبت نام
31 آشنايي با مفاهيم، چارچوب و دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري 16

مدیران ارشد، کارکنان واحدهای ریسک، اعتبارات، بازرسی، حسابرسی داخلی و سایر کارکنان به تشخیص بانک ها

24 و 25 شهریور
 ساعت 8:30 الی 16:30
4,680,000 اتمام ثبت نام

 آرشیو اطلاعات

تقویم آموزش حرفه ای بهار 98

 تقویم آموزش حرفه ای فصل زمستان 1397

 تقویم آموزش حرفه ای فصل پاییز1397

 دوره های آموزش حرفه ای تابستان 97

 دوره های آموزش حرفه ای بهار 97

 دوره های تخصصی فصل تابستان 96

 دوره های تخصصی فصل پاییز 96

 تقویم مدرسه تابستانی 96

تقویم مدرسه پاییز 96