معرفی دوره:

حدود بیش از 50 درصد شرکت های لیزینگ در جهان وابسته به بانک ها می باشند. بانک ها از تأسیس شرکت لیزینگ چه مقاصد و اهدافی را دنبال می کنند؟ شرکت لیزینگ در استراتژی بازاریابی بانک ها چه جایگاهی دارد؟ شرکت لیزینگ چگونه در پلت فرم بانک قرار می گیرد؟ نقش لیزینگ دیجیتال در توسعه اعتبارات خرد چیست؟ برون سپاری برخی حوزه های اعتبارات به شرکت لیزینگ

اهداف دوره:

ترویج فرهنگ استفاده از لیزینگ در بانکداری در ایران

شناسایی پارادوکس های موجود در تعامل بانک ها با شرکت های لیزینگ وابسته به خود

شناخت انحراف استراتژی بانک ها در تأسیس و اداره شرکت های لیزینگ

راه کارهای شناسایی و انتصاب مدیران و نیروهای کلیدی شرکت های لیزینگ توسط بانک ها

محتوای دوره:

مروری بر نوآوری های تأمین مالی مدرن

مروری کلی بر تعریف و ماهیت لیزینگ

آشنایی با مقررات نظارتی لیزینگ و منشأ قانونی آن

معرفی عقود لیزینگ با مشتریان

معرفی قراردادهای لیزینگ با تامین کنندگان

آشنایی با پلت فرم لیزینگ

آشنایی با برون سپاری اعتباری

آشنایی با نقش لیزینگ در تنوع بخشی به بازاریابی بانکی

مروری بر تفاوت لیزینگ و بانک 

مشخصات مدرس دوره:

  • دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران

مخاطبان دوره: کارکنان واحد بازاریابی و شعب

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 16ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 زمان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6.000.000 ریال به صورت خالص

   

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.