چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 372

 معرفی دوره:

این دوره در بردارنده استاندارد پیام های سوییفتی گروه های 4 و 7 و  نحوه تکمیل درست پیام های مرتبط به شکلی است که در نهایت مورد پذیرش سازمان جهانی سوییفت قرار گیرد.

اهداف دوره:

آشنایی با ابزارهای پرداخت و نظام های مبادلات ارزی بین المللی، اعتبار اسنادی و وصولی ها در سیستم سوییفت

 محتوای دوره:

روش های  پرداخت بين المللی در سوییفت (Int’l Payment Methods in SWIFT)

بررسی پیام گشایش اعتبار اسنادی (MT 700)

بررسی تمامی پیام های گروه 7 ( اعتبار اسنادی)

بررسی اجمالی پیام های گروه 4 (وصولی ها)

بررسی موارد  NAK پیام های یادشده

پرسش و پاسخ

  مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره: کارکنان ارزی

 پیشنیاز دوره: سوییفت مقدماتی

 مدت دوره: 30 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 یکشنبه ها از 5 اردیبهشت الی 13 تیر 1400

ساعت 9 الی 12

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 11.000.000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.