معرفی دوره:

مشخصات و ویژگی‌های ضرب سکه‌های بانکی از غیر بانکی و آشنایی با قوانین و مقررات مسکوک طلا

اهداف دوره:

آشنایی فراگیران جهت تشخیص سکه‌های بانکی از غیر بانکی

آشنایی با انواع مسکوک

 محتوای دوره:

آشنایی با اصطلاحات و مقیاس‌های ارزش گذاری طلا

آشنایی با مشخصات شمش طلا

فرایند ضرب سکه

آشنایی با فاکتور‌های امنیتی سکه‌های بهار آزادی

قوانین و مقررات مسکوکات طلا

  مشخصات مدرس دوره:

  • 20 سال سابقه کار در اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و صرافی ها

 پیشنیاز دوره: آگاهی و دانش اولیه درخصوص مسکوکات طلا

 مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 31 خرداد و 1 تیر 1400

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.600.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.