چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 401

معرفی دوره:

 بررسی های همه جانبه بر پرونده های اعتباری غیرجاری نشانگر آن است که جدای وضعیت اقتصادی و اعمال تحریم های ظالمانه اشتباهات عملیاتی نیز نقش بسزایی در افزایش تسهیلات معوق داشته است و این موضوع نیز اغلب به دلیل کافی نبودن آموزش های کاربردی به مدیران میانی به ویژه مدیران مناطق معاونت های اجرایی و مسئولین شعب ممتاز و مستقل می باشد. 

اهداف دوره:

تبیین و تشریح نقاط ضعف مشتری مستتر در صورت های مالی وی که کارشناسان به دلیل تجربه ناکافی به صورت سهو یا خدای ناکرده به دلیل وجود تالی فساد از درج آن درگزارش خویش خودداری نموده است.

مدیریت ریسک عملیاتی و به تبع آن کاهش مطالبات غیر جاری شبکه بانکی

محتوای دوره:

آشنایی با ضوابط یک گزارش کارشناسی استاندارد

آشنایی با نقاط با اهمیت گزارش کارشناسی

تبیین و تشریح نقاط ضعف مشتری مستتر در صورت های مالی

تبیین و تشریح مورد نگاری واقعی از پرونده های موجود که به دلایل ذکر شده غیر جاری یا لاوصول شده اند.

مشخصات مدرس دوره:

مخاطبان دوره:

مدیران و معاونت های اجرایی مناطق، مسئولین شعب ممتاز و مستقل روسای دوایر اعتباری مناطق وشعب

پیشنیاز دوره:

آشنایی کافی با عقود اسلامی، آشنایی با صورت های مالی، آشنایی کافی به صدور انواع ضمانت نامه های ریالی و گشایش اتبار اسنادی داخلی و خارجی

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

8 و 9 تیر

ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,400,000 ریال به صورت خالص