معرفی دوره:

با انباشت ذخایر ارزی، موضوع مدیریت این ذخایر از جمله معقولات کلیدی در چهارچوب مدیریت اقتصادکلان کشورها محسوب می گردد و از این رو از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در این دوره با بکارگیری صحیح از ابزارهای بازار پول و سرمایه و ارز به مدیریت بهینه ذخایر ارزی خواهیم پرداخت.

اهداف دوره:

کاهش ریسک و افزایش بازدهی در بکارگیری ذخایر ارزی و سرمایه گذاری در بازارهای ارز، پول و سرمایه

محتوای دوره:

 • معرفی ارز
 • تراز پرداخت ها یا موازنه ارزی کشور Balance of payments
 • سیستم های پولی بین المللی:international monetary systems

سیستم پولی بر پایه مبادلات پایاپای(تهاتری)

سیستم پولی بر پایه طلا و نقره سیستم پولی بر پایه طلا

سیستم پولی بر پایه طلا – ارز

 • انواع نظام های ارزی: foreign exchange rate systems

نظام نرخ های ثابت ارز

نظام نرخ های متعدد

نظام نرخ های شناور

نظام نرخ های شناور کنترل شده

 • قابلیت تبدیل ارزها:

قابلیت تبدیل کامل

قابلیت تبدیل محدود

غیرقابل تبدیل

 • انواع روش های اعلام نرخ برابری ارزها

روش مستقیم و غیرمستقیم

 • عملیات خزانه داری: treasury operations

بازار تبدیل ارزی foreign exchange market

- خصوصیات بازار تبدیلات ارزی

- معاملات نقدی spot transactions

- معاملات طلا gold transactions

- معاملات متقابل cross transactions

بازارهای پول و سرمایه capital and money market

- بازار پول money market

    ساختار نرخ بهره structure of interest rate

    عملیات سپرده گذاری و سپرده گیری

    اوراق بهادار بازار پول(اسناد خزانه، گواهی سپرده، قبولی بانک، اوراق تجاری)

بازار سرمایه capital market

- اوراق قرضه ارزی، محاسبه قیمت اوراق قرضه، انواع کوپن

 • آشنایی با بازار ابزار مشتقه و مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز

معاملات سلف forward transactions

 • نحوه محاسبه حاشیه سلف

معاملات سوآپ یا تعویضی ارز swap transactions

معاملات اختیاری option transactions

معاملات آتی future transactions

 • راهکارهای مدیریت بهینه ذخایر Active ، Passive

محدودیت ها، کاربرد ذخایر ارزی

مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی (مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران)
 • سمت معاون و سرگروه عملیات ارزی
 • بازنشسته اداره بین الملل بانک مرکزی ج.ا.ا

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای  بین الملل، بخش خزانه داری ارزی، اتاق معاملات (Dealing Room) بانک ها

پیشنیاز دوره: مفاهیم ارزی

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 25 خرداد الی 10 تیر

روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,400,000 ریال به صورت خالص