معرفی دوره:

همه ما علاقه‌منديم به مکان‌هایی مراجعه کنیم که با صرف وقت کم بسیاری از نیازهایمان مرتفع شود. برای مثال با رفتن به فروشگاههای زنجیرهای میتوانیم اکثر اقلام مورد نیاز را تهیه کرده و از مراجعه به مغازههای متفاوت بینیاز شویم. درخصوص بانك نيز اين نكته حائز اهميت است كه رابطه شما با شعبه  بانكي كه سال‌ها در آن صاحب حساب هستید تنها واريز و برداشت پول نباشد. در بانكداري اختصاصي به جاي اينكه بانك، طرف مقابل شما باشد در كنار شما قرار ميگيرد و نقش مشاور مالي يا وكيل شما را ايفا خواهد نمود.

خدمات بانکداری اختصاصی، ترکیبی از خدمات بانکی، مالی، سرمایه‌گذاری و مشاورهای با کیفیت به مشتریان حقیقی و حقوقی را در برمی‌گیرد. در بسیاری از موارد که آشنایی و تخصص و یا وقت کافی برای صاحب سرمایه وجود نداشته باشد، بانک میتواند مشاور شما باشد. همچنین ممکن است بانک وکیل شما گردد تا کلیۀ امورمالی و غیرمالی شما را به نیابت از شما، مدیریت و اجرا نماید. مزيت اين خدمات از اين لحاظ است كه مشاوره شما كارشناسان خبره بوده و طرحهاي پيشنهادي به شما همگي داراي پشتوانه تحلیلی محكمی مي‌باشند؛ بنابر‌اين شما مي‌توانيد با آسودگي خاطر در هر‌كدام از طرح‌هاي پيشنهادي كه مدنظرتان باشد، سرمايهگذاري كنيد. در حقیقت این خدمات برای هر مشتری بهطور خاص و بنابر حوزههای سرمایه‌گذاری مورد علاقه وی، به‌ نحوی ‌که نسبت مناسبی از ریسک و بازده را شامل شود، تعریف می‌گردد.

 اهداف دوره:

  • معرفی دقیق و حرفهای بانکداری اختصاصی در دنیا
  • نحوه پیادهسازی بانکداری اختصاصی در کشور
  • ارائه راهکارهای عملیاتی پیادهسازی و شناسایی و ارتباط و خدماترسانی به مشتریان در بانکهای کشور

 مخاطبان دوره:

 مدیران ارشد بانکها

 پیشنیاز دوره:

ندارد

 مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

29 بهمن 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.540.000 ریال

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.