معرفی دوره:

با توجه به اینکه پیدا کردن گزینه سرمایه‌گذاری مناسب از دغدغه‌های مهم اشخاص می‌باشد و بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی کمتر در کشور شناخته شده است در این دوره مروری به گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه داریم. انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدهای اختصاصی نمونه‌هایی از این ابزاها هستند.

بازار سرمایه در سال‌های اخیر تجربه مناسبی از اجرایی شدن طیف متنوعی از ابزارهای تامین مالی داشته است. مروری بر این ابزارهای تامین مالی و نیازمندی اجرایی شدن هرکدام دید مناسبی به اشخاص حقوقی برای تنوع بخشی به تامین مالی شرکت تحت مدیریت خود  جهت استفاده از ابزارهای بازار پول و سرمایه می‌دهد.

 اهداف دوره:

  • آشنایی با انواع صندوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری، ارکان صندوق‌ها، نکات مهم جهت مقایسه صندوق‌ها، معرفی سبدهای اختصاصی
  • آشنایی با انواع روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه، الزامات و کاربردها

 مخاطبان دوره:

 کلیه کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های سهامی خاص و عام

 پیشنیاز دوره:

 فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

17 بهمن 1398

ساعت 8:30 الی 16:30 

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر2.540.000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.