چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 378

معرفی دوره:

اعتبارات موضوعی بسیار حساس در عملکرد شبکه بانکی می باشد که سود و زیان،رتبه بندی، ارزش گذاری بر سهام و عملکرد مدیران را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و متأسفانه یا خوشبختانه تنها موردی است که هیچ کس در شبکه بانکی از آن فارغ التحصیل نخواهد شد. در این حوزه هرروز با موضوع جدید و پدیده نوظهور مواجه می شویم.مطالب این دوره به دور از مباحث تئوریک براساس آخرین بخشنامههای ارزی و ریالی بانک مرکزی تهیه و به منظور انتقال سریعتر مفاهیم، مطالب در قالب پیشنهاد اعتباری و نتیجه صحیح در چارچوب تصمیم مناسب اعتباری برای کلیه کارکنانی که تحت هر عنوان شغلی قرارداشته، ولی دربخش اعتبارات به طور مستقیم و غیر مستقیم(مسئولین شعب کارشناسان و مسئولین اعتباری صف و ستاد) مشغول کار هستند و باید از آن مطلع و به آن اشراف لازم داشته باشند، تدوین و تقدیم شده است.

اهداف دوره:

 مخاطبان دوره:

 مسئولین اعتبارات شعب و مرکز، مسئولین شعب، کارکنان واحدهای اعتباری، بازرسان، وحسابرسان

 پیشنیاز دوره:

 فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

12 الی 28 بهمن 1398
روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

5.320.000 ریال

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.