معرفی دوره:

 تقلب، سوءاستفاده جهت منافع شخصی بصورت عمد و با روش کاملا غیر قانونی است. باعنایت به اینکه فعالیت جاعلین و کلاهبرداران در موسسات مالی و پولی اثر مستقیم روی خدمت رسانی به مشتریان این موسسات دارد، لذا به کارگیری تکنیک های شناسایی تقلب به منظور جلوگیری از اقدامات متقلبانه در سیستم های بانکداری اجتناب ناپذیر است. در سال های اخیر توسعه فن آوری های جدید راه های زیادی را برای انجام تقلب گشوده است. تکنیکهای شناسایی تقلب علاوه برآنکه تقلب ها را شناسایی کرده و مورد بررسی قرارمی دهد، از طرفی با شناخت رفتار کاربران با مشتریان سعی در پیش بینی رفتار آنها را داشته است. بدلیل هزینه بسیار زیاد تقلب، خصوصا در  چک ها که حسب بررسی های بعمل آمده بالاترین آمار تقلب در عملیات بانکی را دارد، موسسات مالی و پولی را با جدیت به دنبال سرعت عمل در شناخت فعالیت متقلبان مجبور نموده است.

 اهداف دوره:

  • بررسی روش ها، شناسایی و تشخیص تقلب درچک و راهکارهای مقابله با آن

 مخاطبان دوره:

کارکنان شعب بانک ها

 پیشنیاز دوره:

  فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 3 بهمن 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

 به ازای هر نفر 2,540,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.