معرفی دوره:

هر يك از سازمانها با توجه به اهميت آموزش تلاش مي كنند فرصت هايي را براي رشد و بالندگي اعضاي خود به وجود آورند. برنامهریزی آموزشی فرایندی پیچیده میباشد که در حقیقت نتایج آموزش، ارزیابی و محتوای آموزشی لازم برای کارکنان در کل فرایند یادگیری را هدف کار خود قرار می دهد. این دوره برای افرادی که به دنبال ایجاد روشهای آموزشی کاربردی برای کارکنان خود هستند، طراحی شده است.

اهداف دوره:

  • آشنایی شرکتکنندگان با روشها و متدهای جدید برنامهریزی آموزشی برای کارکنان
  • طراحي استراتژیهای برنامهریزی آموزشی در سطح سازمان
  • نحوه برنامهریزی آموزشی براي كمك به توسعه و پیشرفت کارکنان
  • شناسايي الزامات سازماني در برنامهریزی آموزشی
  • شناسايي نيازهاي يادگيري کارکنان در برنامهریزی آموزشی

 مخاطبان دوره:

کارکنان اداره آموزش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره:

فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

2 بهمن 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,540,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.