اهداف دوره:

 • آشنایی با اصول و مبانی تحلیلی کسب و کار در قالب مدل کسب و کار
 • آشنایی دانش پذیران با کسب و کارهای نمونه ،تحلیل و نقاط قوت و ضعف آن در انتهای دوره

 محتوای دوره:

 • مدل کسب و کار چیست؟
 • Canvas معرفی (بوم مدل کسب و کار)
 • ابزار تحلیل مدل کسب و کار
 • ارتباط مدل کسب و کار و Business Plan
 • الگوهای مطرح در مدل کسب و کار
 • تحلیل و بررسی چند نمونه مدل کسب و کار
 • ...

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی - گرایش کسب و کار
 • دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی - گرایش بین الملل
 • دکتری حرفه ای آینده نگاری
 • 29 سال سابقه کار بانکی
 • مدرس دانشگاه
 • مؤلف کتب و مقالات متعدد

 مخاطبان دوره:

کارشناسان حوزه های کسب و کار، سازمان و روش ها و توسعه طراحی محصول

 پیشنیاز دوره: فاقد پیش نیاز

 مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

8 ، 15 و 22 آبان

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  7.500.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.