چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 204

معرفی دوره:

 این دوره ی کامل از استاندارد پیام های سوییفتی می باشد. استاندارد پیام های سوییفتی نحوه تکمیل درست این پیام ها را نشان می دهد به شکلی که در نهایت مورد پذیرش سازمان جهانی سوییفت قرار گیرد.

 اهداف دوره:

آشنایی با ابزارهای پرداخت و نظام های مبادلات ارزی بین المللی

 محتوای دوره:

 مشخصات مدرس دوره:

 مخاطبان دوره: کارکنان ارزی

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 20 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 9 ،11، 16 ،18 و 23 آبان

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  9.500.000  ریال به صورت خالص

 

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.