معرفی دوره:

  افزایش قیمت ها، تشدید تحریم ها، تفاوت فاحش نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد منجر به ورود یک عده سود جوی فرصت طلب به این آشفته بازار گردیده و از طرفی بروز اپیدمی ویروس کرونا و درگیر شدن صنایع مختلف به طور مستقیم یا غیرمستقیم با آن، منجر به فشل شدن روش های متداول و سنتی نظارت بر طرح‌ها گردیده به نحوی که اغلب طرح ها یا نیمه تمام، یا تکمیل شده‌ی بلاتکلیف، باقی مانده است اعمال نظارت صحیح به موقع ودر زمان مناسب، می‌تواند تاحدود زیادی خطاهای زمان بررسی، اشتباهات تصمیم گیری، سوء استفاده مجریان طرح را از این وضعیت نابسامان کنونی جلوگیری نموده و سایر ریسک های مترتب برآن را مدیریت نماید.

اهداف دوره:

کاهش مطالبات غیرجاری

رعایت بهداشت اعتباری

مدیریت ریسک عملیاتی

 محتوای دوره:

نظارت ماهوی

-  نحوه‌ی بررسی موضوعات و اقلامی که عمدا یا سهواً از سوی کارشناس ازقلم افتاده باشد

- نحوه‌ی تطبیق ماهیت طرح با گزارش کارشناس

- شیوه بررسی مواردی که منجر به مخاطره افتادن منافع بانک خواهد شد

- شواهدی که منجر به عدم راه اندازی به موقع طرح خواهد شد

- سایر موارد

نظارت تطبیقی:

- شیوه های مفروض نمودن محل اجرای طرح

- روش های انطباقق مجوزات با مشخصات و محل طرح

- تطبیق عملیات اجرایی طرح با عملیات اجرایی مندرج درگزارش کارشناسی

- نحوه حصول اطمینان از تکمیل بودن ماشین آلات و تأسیسات طرح

- سایر موارد

نظارت تقویمی:

- استخراج عملیات اجرایی براساس قیمت های مندرج در گزارش کارشناسی و استخراج گزارش پیشرفت طرح

- تطبیق عملیات اجرایی طرح با زمان بندی طرح:

- نحوه اعمال نظارت در شرایط هزینه شدن همزمان سهم‌الشرکه بانک و مشتری

-  نحوه اعمال نظارت در شرایط هزینه شدن سهم‌الشرکه  مشتری و سپس بانک

- نحوه اعمال نظارت در شرایط هزینه شدن 50 درصد سهم الشرکه مشتری سپس هزینه شدن سهم الشرکه بانک

- شیوه های استخراج کسری کار

- سایر موارد

 مشخصات مدرس دوره:

 • 35 سال سابقه کار در اموراعتباری، نظارت وکارشناسی بر طرح ها
 • کارشناس ارشد علوم اقتصادی
 • 40 سال سابقه تدریس و 10 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری
 • عضو هیأت مدیره بانک

 مخاطبان دوره: کارکنان اعتباری

  پیشنیاز دوره:
 
اشراف نسبی به عقود اسلامی و الزامات آن،آشنایی با نحوه بررسی طرح ها و اعمال نظارت

 مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

23 و 30 خرداد و 6 تیر 1400

ساعت 8:30 الی 12:30

  هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4.800.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

 

معرفی دوره:

تفکر استراتژیک را می توان یک روش حل مسائل استراتژیک سازمان دانست که رویکرد منطقی و همگرا را با فرآیند تفکر خلاق و واگرا ترکیب می کند

اهداف دوره:

آشنایی با آموزش نحوه فکر کردن و اندیشیدن بر پایه ی اصول استراتژی

آشنایی با بهتر برای فکر کردن را می موزد و کمک می کند تا منابع سازمان را بهتر ببینیم و ارزیابی کنیم و بتوانیم از فرصت هایی که در محیط مان وجود دارد بیشترین بهره را ببریم.

 محتوای دوره:

تعاریف و ویژگی ها

مدل سازمانی تفکر استراتژیک

مدل ساختاری

نقش هوش کسب و کار در توسعه تفکر استراتژیک

انواع هوش استراتژیک

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار و بین الملل
 • 29 سال سابقه کار بانکی
 • مدرس دانشگاه
 • مؤلف کتب و مقالات متعدد

 مخاطبان دوره:

مدیران عالی و میانی کلیه واحدهای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 24 و 31 خرداد و 7 تیر 1400

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.800.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

 

معرفی دوره:

این دوره به معرفی برخی از بزرگترین بنگاه‌های بین المللی اقتصادی، تشریح‌ استراتژی،  شگردها و خلاقیت های مدیریتی آن ها و عوامل موفقیت آن ها خواهد پرداخت. 

اهداف دوره:

آشنایی با ذهن مخاطبین با خلاقیت های مدیریتی که می توان از آنها در تدوین استراتژی بانک ها استفاده نمود

آشنایی با تدوین اهداف و برنامه های بلندمدت بانک از چارچوب های ذهنی و تکراری

آشنایی با تلنگر ذهنی در مخاطب و ترغیب به اندیشیدن و نگاه متفاوت در برنامه ریزی و رسیدن به هدف و منظور خویش. 

 محتوای دوره:

بررسی سه فرودگاه موفق در دنیا: سنگاپور، سئول، فرانکفورت 

بررسی دو بانک موفق در دنیا 

توسعه افقی و عمودی بنگاه، ورود و خروج به رقابت استراتژیک، ارزش ابداعی، خلق مزیت رقابتی پایدار، رقابت و همکاری، عوامل‌موفقیت در درون سازمان، سرمایه های انسانی، سرمایه های فرهنگی و اجتماعی برای خلق ارزش 

 مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 مخاطبان دوره:

معاونان ارشد و مدیران میانی واحدهای توسعه کسب و کار و توسعه محصول، استراتژی و بازاریابی

 پیشنیاز دوره:

آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت و استراتژی سازمان، تجربه مدیریتی میانی 

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 19 و 20 اردیبهشت  1400

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6.000.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

 معرفی دوره:

آشنایی باحوزه امنیت اطلاعات، مدیریت دارایی اطلاعاتی و مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

اهداف دوره:

آشنایی با فرآیند های شناسایی، ارزیابی مدیریت ریسک حملات سایبری

آگاه سازی افراد و سازمان ها نسبت به ریسک های احتمالی

 محتوای دوره:

مروری بر مفاهیم امنیت اطلاعات

مروری بر مفاهیم مدیریت دارایی (سیاهه دارایی و ارزش دارایی)

آشنایی با مفاهیم تهدید، آسیب پذیری، ریسک و ...

بررسی متدولوژی های FMEA، ISO 27005

فرآیند مدیریت مخاطرات حملات سایبری

شناسایی و ارزیابی گزینه های برطرف سازی مخاطرات حملات سایبری

بررسی محدودیت های کاهش مخاطرات

 مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
 • 30 سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و استاندارهای امنیتی

 مخاطبان دوره: کارکنان فناوری اطلاعات

پیشنیاز دوره: آشنایی با مفاهیم مدیریت دارایی

 مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 2 و 9 خرداد 1400

ساعت 14 الی 18

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3.600.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

 

معرفی دوره:

حدود بیش از 50 درصد شرکت های لیزینگ در جهان وابسته به بانک ها می باشند. بانک ها از تأسیس شرکت لیزینگ چه مقاصد و اهدافی را دنبال می کنند؟ شرکت لیزینگ در استراتژی بازاریابی بانک ها چه جایگاهی دارد؟ شرکت لیزینگ چگونه در پلت فرم بانک قرار می گیرد؟ نقش لیزینگ دیجیتال در توسعه اعتبارات خرد چیست؟ برون سپاری برخی حوزه های اعتبارات به شرکت لیزینگ

اهداف دوره:

ترویج فرهنگ استفاده از لیزینگ در بانکداری در ایران

شناسایی پارادوکس های موجود در تعامل بانک ها با شرکت های لیزینگ وابسته به خود

شناخت انحراف استراتژی بانک ها در تأسیس و اداره شرکت های لیزینگ

راه کارهای شناسایی و انتصاب مدیران و نیروهای کلیدی شرکت های لیزینگ توسط بانک ها

محتوای دوره:

مروری بر نوآوری های تأمین مالی مدرن

مروری کلی بر تعریف و ماهیت لیزینگ

آشنایی با مقررات نظارتی لیزینگ و منشأ قانونی آن

معرفی عقود لیزینگ با مشتریان

معرفی قراردادهای لیزینگ با تامین کنندگان

آشنایی با پلت فرم لیزینگ

آشنایی با برون سپاری اعتباری

آشنایی با نقش لیزینگ در تنوع بخشی به بازاریابی بانکی

مروری بر تفاوت لیزینگ و بانک 

مشخصات مدرس دوره:

 • دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران

مخاطبان دوره: کارکنان واحد بازاریابی و شعب

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 16ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 3، 5، 10 و 12 خرداد 1400

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6.000.000 ریال به صورت خالص

   

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.