معرفی دوره:

براساس اصل 8 و 9 از اصول بيست و نه گانه کميته بال، يک سيستم نظارت بانکي مؤثر متشکل از هر دو شيوه نظارت حضوري (on-site) و غيرحضوري (off-site) می ‌باشد. شيوه نظارت غيرحضوري در كشورهاي مختلف در دو رويكرد ساده و پيشرفته صورت مي‌پذيرد. در رويكرد ساده نسبت‌هاي مالي بانك‌ها محاسبه شده و در مورد نقدينگي، كفايت سرمايه، الزامات ذخيره گيري و نهايتاً رعايت مقررات بررسي صورت مي‌گيرد. اما در رويكرد پيشرفته نظارت غيرحضوري با طراحي و پياده سازي سيستم‌هاي هشدار دهنده سريع (Early warning system) ضمن شناسايي وضعيت جاري بانك‌ها امكان شناخت مشكلات بالقوه هر کدام از بانك‌ها و موسسات اعتباری، گروه‌هاي بانكي و شبكه بانكي فراهم مي‌شود. در این دوره ضمن معرفی اجمالی سيستم هاي هشدار سريع، الگوهاي رتبه بندي نظارتی موسسات اعتباری به عنوان يکي از عناصر اصلي سيستم هاي هشدار سريع مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

معمولاً يکي از روش‌هاي ارزيابي سلامت موسسات اعتباری سيستم‌هاي رتبه بندي نظارتی می‌باشد که نتايج و یافته های آن  مورد استفاده کلیه ذینفعان و سیاستگذاران نظام بانکی نظیر مقام ناظر بانکی، اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل موسسات اعتباری و... قرار می گيرد‌. نـظام‌ رتبه‌‌بندي غالباً ارزيابي از وضعيت و فعاليت‌هاي مالي و مديريتي مؤسسه اعتباري را در ارتباط با انواع ريسک‌هاي مرتبط با فعاليت آن نشان می دهد و با استفاده از مجموعه منابع اطلاعاتي درک صحيحي از وضعيت گذشته، حال و آينده آن را براي مقامات نظارتي و اجرایی فراهم می آورد.

  اهداف دوره:

 • آشنایی با مفاهیم سيستم‌هاي هشدار دهنده سريع (Early warning system) و چارچوب  نظری و تجربی الگوی رتبه بندی نظارتی بانک ها و موسسات اعتباری در قالب (CAMELS) 
 • معرفی و بررسی شاخص ها و معيارهاي الگوی رتبه بندی، یک نمونه عملی از نتایج پیاده سازی الگوی رتبه بندی( CAMELS) در بانک ها و موسسات اعتباری کشور براساس آخرین اطلاعات صورت های مالی منتشره

 محتوای دوره:

 • معرفی سیستم های هشدار سریع دربانک ها و موسسات اعتباری
 • بررسی روش های رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری و معیارهای ارزیابی
 • بررسی و ارزیابی شاخص های رتبه بندی و ضرایب اهمیت آن ها
 • معرفی و بررسی الگوی رتبه بندی جزیی و کلی ( CAMELS) در بانک ها و موسسات اعتباری
 • پیاده سازی و ارزیابی نتایج و یافته های الگوی رتبه بندی ( CAMELS) در بانک ها و موسسات اعتباری کشور براساس اطلاعات صورت های مالی

  مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد اقتصاد
 • رئیس گروه تحلیل، آزمون بحران و ارزیابی سلامت نظام بانکی اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی

 مخاطبان دوره:

   کلیه کارشناسان تا سطوح مدیران میانی

پیشنیاز دوره:

آشنایی با مفاهیم و محتوای صورت های مالی و سرفصل های دفاتر کل

آشنایی با مقررات احتیاطی و مفاهیم مقدماتی ریسک های بانکی 

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

1 و 8 آذر

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6.500.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

 

 معرفی دوره:

این دوره به منظور آشنایی با فرآیندهای شناسایی، ارزیابی و مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات، آگاه سازی افراد و سازمان ها نسبت به ریسک های احتمالی در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، برنامه ريزي و سازماندهي و كنترل ريسك ها و مخاطرات برگزار می گردد.

 اهداف دوره:

 • برنامه ريزي و سازماندهي و كنترل ريسك ها و مخاطرات

محتوای دوره:

 • مروری بر مفاهیم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • تشريح متدولوژي هاي ارزيابي ريسك امنيت اطلاعات
 • معرفی استاندارد مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات ISO/IEC 27005
 • آشنایی با مفهوم ریسک، آسیب پذیری، آسیب و مدیریت ریسک امنیت اطلاعات
 • فرآیند مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
 • شناسایی و مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
 • شناسایی و ارزیابی گزینه های برطرف سازی مخاطرات
 • بررسی محدودیت های کاهش مخاطرات
 • نحوه تدوین طرح برطرف سازی مخاطرات - Risk Treatment Plan
 • اهداف و مزایای مدیریت مخاطرات در سازمان
 • نقش ها و مسئولیت های سازمان در فرآیند مدیریت مخاطرات
 • پایش اثربخشی کنترل های پیاده سازی شده
 • انواع ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • روش های ارزیابی و مقابله با انواع ریسک امنيت اطلاعات
 • نحوه مقاوم سازی سیستم در برابر ریسک های احتمالی امنيت اطلاعات

 مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
 • 30 سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و استاندارهای امنیتی

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای حوزه فناوری اطلاعات، سازمان و روش ها، طرح و برنامه، امنیت، ریسک و استراتژیک

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز 

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 6 ،13 ،20 و 27  آذر

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 9.000.000 ریال به صورت خالص

  

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

 

معرفی دوره:

یکی از مسایلی که کارکنان شعب بانک ها به طور روزانه و مستمر با آن سروکار دارند، مواجهه با انواع روش های جذب سپرده و اعطای تسهیلات و فرمول هایی است که معمولا در قالب بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف به آنها ابلاغ می شود. درک دقیق مفهوم نرخ سود و انواع روش های محاسبه سود سپرده و تسهیلات با استفاده از نرم افزار کاربردی اکسل، به کارکنان شعب بانک ها این امکان را می دهد که ضمن تحلیل شخصی بهتر نسبت به موضوعات مبتلابه شعب بانک ها در این زمینه و کاهش درصد خطا در تحلیل اعداد مالی مربوطه، در مواجهه با مشتریان نیز به دانش لازم برای پاسخگویی مؤثر تجهیز شوند.

  اهداف دوره:

 • ارائه روش های متعارف و کاربردی محاسبات مالی شعب، همراه با مثال های عملی و کاربرد اکسل و توابع مربوط به آن.

محتوای دوره:

 • انواع سرمایه گذاری
 • پارامترهای سرمایه گذاری
 • محاسبه سرمایه گذاری با سود ساده
 • محاسبه سرمایه گذاری با سود مرکب
 • پرداخت اقساط برای تشکیل سرمایه
 • پرداخت اقساط به منظور استهلاک وام
 • پرداخت وام با اقساط پلکانی
 • ارزش روز

مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی
 • عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

مخاطبان دوره: کارکنان شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

8، 15، 22 و 29 آذر

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 8.500.000 ریال به صورت خالص

 

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

 

 معرفی دوره:

ذخاير ارزي كشور، به عنوان يك دارايي ملي و ابزاري براي بانك مركزي جهت كنترل نرخ ارز، اجراي سياست هاي پولي و ارزي، بازپرداخت بدهي هاي ارزي و ارتقاي اعتبار بين المللي كشور محسوب مي شود. در مديريت ذخاير ارزي، اهدافي نظير امنيت، نقدشوندگي و حداكثر بهره برداري از بازده و كاهش هزينه هاي مربوطه مطرح است. حفظ ارزش ذخاير نيز از جمله مسائلي است كه بايد مدنظر قرار گيرد. به همين دليل، استراتژي هاي مختلفي براي مديريت ذخاير ارزي وجود دارد كه در اين دوره به آن پرداخته مي شود.

   اهداف دوره:

 • آشنايي با اهداف و استراتژي هاي مديريت ذخاير ارزي

 محتوای دوره:

 • اهداف مديريت ذخاير
 • ابزارهاي سرمايه گذاري
 • مديريت ريسك پورتفوی
 • معيار پايه
 • تركيب ارزي ذخاير
 • مديريت بيروني ذخاير ارزي

 مشخصات مدرس دوره:

 • كارشناس ارشد اقتصاد توسعه
 • مدیر اسبق اداره مطالعات و سازمان های بین المللی

 مخاطبان دوره:

  كارمندان واحد ارزي بانك ها و موسسات اعتباری غیربانکی

پیشنیاز دوره: آشنايي با مفاهيم ارزي و بانكداري بين المللي

مدت دوره: 20 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

26 آبان و 3 ،10 ، 17 و 24 آذر

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 9.500.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

 

معرفی دوره:

تحلیل داده‌ها در حوزه‌های اقتصادی، مالی و بانکداری از مهمترین نیازهای امروزه در صنعت بانکداری، مالی و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. با توجه به این نیاز، هدایت سازمان‌های فعال در حوزه مالی و بهبود عملکرد آن‌ها مستلزم آشنایی با روش‌های تجزیه تحلیل اطلاعات است تا درک مسیر فعلی سازمان و تصمیم‌گیری در خصوص آینده آن را برای مدیران امکان‌ پذیر و میسر سازد. مدیران سازمان‌ها همواره علاقمند به بررسی این موضوع هستند که اولا سیاست‌گذاری آن‌ ها در گذشته چه آثار و پیامدهایی به همراه داشته است و ثانیا جهت تحقق اهداف سازمان و طراحی خط‌ مشی‌ های آتی، چه استراتژی‌ هایی را طراحی کنند. بررسی آثار و پیامدهای سیاست‌‌ های گذشته و حال مستلزم بررسی روند عملکرد در طی زمان و تبیین و تشریح ارتباط میان ابزارهای سیاست‌‌گذاری سازمان با متغیرها و شاخص‌های کلیدی و عملکردی آن می‌باشد. همچنین طراحی استراتژی‌های آتی نیازمند پیش‌بینی متغیرهای عملکردی بر مبنای سناریوهای مختلفی است که سازمان قابلیت انجام آن‌ها را دارد. در این میان، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از جمله سازمان‌هایی هستند که به طور روزمره متاثر از سیاست‌های پولی و مالی، تغییر در شرایط اقتصادی و شوک‌های درونزا و برونزای داخلی و خارجی هستند و در چنین شرایطی به دنبال انتخاب آن مسیری از سیاست‌گذاری هستند که بالاترین بازدهی را برای بانک به همراه داشته باشد. با توجه به این‌که هر یک از موارد فوق‌الذکر به شیوه و میزان متفاوتی بر عملکرد بانک‌ها اثرگذار هستند، تحلیل سری زمانی این امکان را برای بانک فراهم می‌سازد تا ضمن تشریح دقیق ارتباط میان عوامل و پدیده‌های اقتصادی و غیر اقتصادی با شاخص‌های عملکردی بانک، یک چارچوب معین جهت تحلیل وضعیت متغیرهای مالی بانک، تفسیر آن و میزان تاثیرپذیری آن‌ها از عوامل مختلف را فراهم سازد و بر این مبنا آثار و پیامدهای سیاست‌ مختلف بانک را در قالب شبیه‌سازی سناریوهای مختلف، فراهم آورد. 

 اهداف دوره:

 • آشنایی مخاطبین با مدلسازی سری زمانی به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

 محتوای دوره:

 • مقدمه‌ای بر تحلیل سری زمانی
 • - فرآیندهای تصادفی و ویژگی‌های آن
 • - مدل‌های ARMA
 • - مدل‌های VAR و پدیده هم‌انباشتگی
 • - بررسی رابطه علیت در سری زمانی
 • - نحوه مدلسازی سری‌های زمانی
 • - ساختار پیش‌بینی در مدل‌های سری زمانی
 • - شبیه‌سازی سیاستی در سری زمانی
 • - تحلیل سیاست با مدل‌های سری زمانی
 • - مدلسازی و تحلیل ریسک و نوسان

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکترای اقتصاد
 • محقق اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی

 مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان بانکی

 پیشنیاز دوره: آشنایی با مفاهیم اولیه آمار و ریاضیات

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 13 ،15 ،20 ،22 ،27 و 29 آذر

ساعت 12 الی 16

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 10.500.000 ریال به صورت خالص

  

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.