معرفی دوره:

بودجه بیان مقداری یک برنامه است که برای یک سازمان و هریک از بخش‌های مختلف آن تهیه می‌شود و ضمن آن، آثار مالی برنامه‌های عملیاتی بر وضعیت سودآوری، نقدینگی و وضعیت مالی بنگاه برآورد و پیش‌بینی می‌شود و مبنای تصمیم‌گیری مدیریت برای اختصاص منابع و سپس ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرد.

نظام بودجه‌بندی با تبدیل استراتژی‌ها و برنامه‌های بلندمدت به برنامه‌های عملیاتی و کوتاه مدت (سالانه)، ابزاری موثر برای برنامه‌ریزی و کنترل است زیرا با انتقال اهداف، امکانات و محدودیت‌ها به پیکره سازمان و فراهم کردن زمینه‌های مشارکت آنان در پیشبرد برنامه‌ها، موجب ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف و حصول اطمینان از هم راستایی و ایجاد تعادل بین برنامه‌های واحدهای مختلف با اهداف کلان سازمان می‌شود و مدیریت با مقایسه برنامه ‌های پیش‌بینی شده و ارقام بودجه با فعالیت‌ها و عملکرد واقعی و تحلیل نتایج، اقدامات اصلاحی لازم را به عمل می‌آورد.

اهداف دوره:

تبیین نحوه بودجه بندی عملیاتی

آشنایی با وظایف و نقش اساسی بودجه بندی

آشنایی با نحوه مقایسه برنامه های پیش بینی شده و ارقام بودجه

محتوای دوره:

وظیفه و نقش بودجه‌بندی

انواع بودجه‌بندی

مراحل تهیه و تنظیم بودجه

سپرده‌ها

تسهیلات

هزینه‌ها

درآمدها

مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری حسابداری
 • مدیر مالی بانک
 • مؤلف مقالات متعدد

مخاطبان دوره: کارکنان مالی و طرح و برنامه 

پیشنیاز دوره: فاقد پیش نیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

4 و 6 اسفند 1399

ساعت 15 الی 19

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  3.000.000  ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

 

معرفی دوره:

در اين دوره شركت‌كنندگان با مفاهيم، اصول و ضوابط حاكميت شركتي در بانك ها و مؤسسات مالي آشنا مي‌شوند و دانش نظري و عملي لازم در مورد مسئوليت هاي اشخاصي كه كنترل، مديريت و پايش فعاليت هاي يك بانك يا مؤسسه مالي- براي حفظ منافع سهامداران، كاركنان و ساير ذينفعان- برعهده دارند و نحوه تقسیم وظایف ارکان مختلف سازمان را در اختيار آنها قرار مي‌دهد. همچنین در این دوره به مقدمات استقرار حاکمیت شرکتی از بررسی آمادگی سازمان تا نقش هیأت مدیره و سلسله اقداماتی که در جهت استقرار حاکمیت شرکتی می بایست انجام پذیرد پرداخته می شود.

اهداف دوره:

آشنایی با مفاهيم، اصول و ضوابط حاكميت شركتي در بانك ها و مؤسسات مالي

محتوای دوره:

مروري كوتاه بر چگونگي پيدايش، چارچوب قانوني و اصول و ضوابط حاكميت شركتي

 • چگونگي پيدايش و اهميت حاكميت شركتي
 • مبانی حاكميت شركتي و تعریف آن
 • مدل های حاکمیت شرکتی و دلایل تنوع آن در کشورهای مختلف
 • بررسی و مورد کاوی: آیا حاکمیت شرکتی برای یک بانک در یک کشور در حال توسعه کاربرد دارد؟

اصول حاكميت شركتي برای بانک ها

 • ویژگی های حکمرانی و راهبری خوب
 • اصول حاكميت شركتي، ضوابط 14 گانه بازل و رهنود های بانک مرکزی
 • اصول IFSB حاكميت شركتي برای نهادهای مالی اسلامی
 • اصول OECD برای حاكميت شركتي در شرکت های دولتی
 • قوانین، مقررات و رهنمود های مرتبط با حکمرانی شرکتی در ایران
 • بررسی و موردکاوی: حاکمیت شرکتی در بانک دولتی هند و رسوایی مالی در بانک ملی استرالیا
 • شناسایی ظرفیت و اشتهای ریسک

وظایف هیات مدیره در راهبری استراتژیک بانک

 • راهبری و برنامه ریزی استراتژیک
 •   مستندات و چارچوب  سیاست گذاری اشتهای ریسک و استراتژی 
 • بررسی و مورد کاوی: رسوایی شرکت انرون، چه چیزی فراتر از حکمرانی خوب برای سلامت سازمان ها مورد نیاز است؟ 

معماری سازمانی بانک  برای انجام وظایف هیات مدیره در هدایت، کنترل و نظارت

 • مديران و ساختار هيأت مديره
 • کمیته های تخصصی و مشورتی هیأت مدیره
 • تعامل مدیریت اجرایی و هیأت مدیره
 • کنترل های داخلی و گزارش دهی
 • بررسی و مورد کاوی: بررسی شکست موسسه اعتباری میزان از منظر حکمرانی شرکتی

 بحث درباره مطالعات موردی و جمع بندی درس های حاصل از این بررسی ها برای هر بانک

مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری اقتصاد
 • سوابق مدیریتی در پژوهشکده پولی و بانکی و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • مشاور بانک مرکزی

مخاطبان دوره: کارکنان مالی و بازرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

2 و 4 اسفند 1399

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,000,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

 معرفی دوره:

این دوره شامل موارد حقوقی ، اعتباری و شیوه ها و روش های علمی اعتبار سنجی و معایب و محسنات هرکدام و در نهایت انتخاب بهترین روش می پردازد. همچنین نحوه تنظیم گزارش اعتبار سنجی را مورد بررسی قرار می دهد.

 اهداف دوره:

افزایش دانش کارکنان بانک ها در جهت اعطای تسهیلات صحیح و کاهش مطالبات معوق از راه شناخت صحیح و کامل متقاضیان تسهیلات متناسب با انواع آن

محتوای دوره:

اهداف بانکداری اسلامی

ویژگی های نظام اعتباری جدید

تعاریف اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع و تمایز آن ها

وثیقه و انواع و عوامل مرتبط با تعیین آن

تعاریف وتشریح اصلاحات اعتباری

تعاریف و تشریح موارد حقوقی مرتبط

تعریف اعتبار سنجی

معیارهای اعتبارسنجی

روش امتیازدهی

معایب اعتبارسنجی به روش سنتی

روش های کسب اطلاعات

شاخص های مهم در اعتبار سنجی

روش های اعتبار سنجی علمی

انتخاب روش انتخاب مناسب برای هر پرونده تسهیلات

نحوه نگارش شروع و اتمام یک گزارش اعتبار سنجی

مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری سازماندهی
 • بازنشسته بانک و عضویت در هیأت مدیره بانک ها
 • سابقه تدریس حدود سی سال در بانک ها و دانشگاه ها
 • مؤلف کتب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره: کارکنان اعتباری و ارزی

پیشنیاز دوره: داشتن حداقل دو سال سابقه بانکی ، دارا بودن گواهینامه کارشناسی

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

14، 21 و 28 بهمن 1399

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,700,000 ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

معرفی دوره:

از تکنیک های مهم در نظریه احتمال که کاربردهای فراوانی در حیطه علوم مالی و بانکی دارند مفهوم شبیه سازی مونت کارلو است. در این دوره، ابتدا این مفاهیم بصورت کاملا نظری تدریس شده و سپس کاربردهای این مفاهیم در حوزه مدیریت ریسک تبیین می شود. در ادامه، نحوه کاربری این مفاهیم در نرم افزارهای R  و Model-Risk با استفاده از داده های شبیه سازی شده تصریح می گردد.

اهداف دوره:

آشنایی نظری با مفاهیم شبیه سازی مونت کارلو

بکارگیری مفاهیم نظری در مسائل مدیریت ریسک و اجرای نرم افزاری این مسائل

 محتوای دوره:

 این دوره بصورت ترکیبی هم نظری و هم کاربردی است. اگرچه بخش نظری دوره بسیار سنگین به نظر می رسد اما تلاش این است که با مثال هایی ساده و کمترین حجم ریاضیات این مطالب ارائه گردد و عمده کار بر روی اجرای نرم افزاری و مثال های کاربردی باشد.

مقدمه ای بر روش مونت کارلو

 •  تاریخچه  و مکانیزم شبیه سازی مونت کارلو 
 •  نرم افزارهای مونت کارلو
 •  روش های تولید نمونه از توزیع های آماری
 •  روش های تولید مسیر در فرایندهای تصادفی

بهبود کارایی در روش های مونت کارلو

 •  مباحث اریبی و تعداد تکرار مناسب  در شبیه سازی مونت کارلو
 •  روش های کاهش واریانس و نمونه گیری از نقاط مهم

ریسک سنجی و مدیریت ریسک

 •  روش مونت کارلو برای محاسبه ارزش در معرض خطر و روش های کاهش واریانس
 •  مدل های میانگین – ریسک برای محاسبه ارزش در معرض خطر
 •  شبیه سازی استراتژی های پوشش ریسک دلتا

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری آمار
 • کارمند بانک مرکزی ج.ا.ا
 • 10 سال سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • مؤلف مقالات متعدد در حوزه مدیریت ریسک

مخاطبان دوره: کارکنان ریسک و تحقیقات

پیشنیاز دوره:

آشنایی کامل با نظریه آمار و احتمال، قبل از تدریس یک آزمون تعیین سطح (صرفاً آشنایی با سطح کلاس) برگزار می گردد.

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 27 بهمن و 3 اسفند 1399

ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,000,000 ریال به صورت خالص

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.

 

معرفی دوره:

تعدد قوانین مختلف و مشکلات اجرایی و قضایی باعث شده  تا همکاران سیستم بانکی در ارزیابی وثایق دچار ابهام بوده و بعضاً به دلیل عدم رعایت نکات ظریف حقوقی نه تنها مطالبات بانک به طور کامل وصول نگردد، بلکه پرونده اجرایی مدت های طویل بدون اقدام باقی مانده و  در برخی موارد ادعای اشخاص ثالث  (علیرغم  تملیک و واگذاری ملک  به برنده مزایده) منجر به ابطال تمام اقدامات قبلی گردد . و بعضاً منجر می شود تا پرونده تخلفات اداری ناخواسته برای همکار مربوطه ایجاد گردد. ضمن اینکه تنوع اراضی محل اجرای طرح ها اعم از  اراضی  مشاعی، واگذاری دولت، اوقافی و شرکت شهرک های صنعتی  ایجاب می نماید تا رعایت نکات حقوقی اهمیت بیشتری یابد.

 در این دوره نکات کلیدی حقوقی در جهت تأمین حقوق بانک  ها و موسسات اعتباری و کارکنان آنان در ارزیابی وثایق  بانکی آموزش داده می شود.

اهداف دوره:

آموزش کارکنان درجهت ارزیابی بهتر وثایق از حیث رعایت مقررات و  نکات کلیدی حقوقی به منظور حفظ حقوق بانک ها و کارکنان آن و وصول بهتر و سریعتر مطالبات

  محتوای دوره:

ارزیابی اراضی مشاعی

اعیانی اراضی اوقافی

اراضی دولتی

اراضی شرکت شهرک های صنعتی

اراضی استیجاری

اماکن تجاری

حق آبه

سایر حقوق ارتفاقی

مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 • رئیس کل مبارزه با پولشویی بانک
 • مشاور حقوقی مدیر عامل بانک
 • 25 سال سابقه تدریس
 • مؤلف کتب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره: کارکنان اعتباری و حقوقی

پیشنیاز دوره: آشنایی با سیستم بانکی از حیث روند پرداخت تسهیلات

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

12، 19 و 26 بهمن 1399

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  3.700.000  ریال به صورت خالص

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.