معرفی دوره:

 • آشنایی با انواع محصول و ترکیب شیمیایی کاغذ
 • آشنایی بیشتر با تولیدات امنیتی و مشخصه های امنیتی در اوراق بهادار
 • جنبه های بنیادی و ویژگی های کاغذ
 • آشنایی با اثر محیط بر خواص کاغذ
 • آشنایی با اشکالات چاپی

اهداف دوره:

 • حفظ، تقویت و توسعه توان علمی همکاران شبکه بانکی کشور در زمینه مباحث مطرح در صنعت کاغذسازی، ساخت کاغذ امنیتی و چاپ امنیتی به منظورآشنایی بیشتر با دستاوردها و مشخصه های امنیتی ویژه موجود در اوراق بادوام
 • ایجاد پویایی و محیطی مناسب در امر پژوهش و نشر دانش تخصصی به همراه بهره گیری از نقطه نظرات کاربردی همکاران شبکه بانکی کشور
 • آشنایی بیشتر همکاران با تحقیقات نو و دستاوردهای جدید مطرح در زمینه های مرتبط ، که خود تاثیر مستقیم در حفظ دارایی افراد و مصون ماندن همکاران از ضرر جعل اسناد امنیتی را به دنبال خواهد داشت.
 • به کارگیری پیشنهادات ارزنده همکاران در زمینه ارتقای کیفی و کمی اسناد موجود با بهره گیری کامل از امکانات فعلی به منظور ارتقای ایمنی اسناد

محتوای دوره:

 • تاریخچه صنعت کاغذسازی و تولید کاغذ اسکناس همگام با توسعه تکنولوژی
 • مقدمه ای بر فرآیندهای کاغذسازی و مواد خام مصرفی
 • انواع کاغذ از نظر کیفیت، خصوصیات شیمیایی کاغذ
 • ویژگیهای ساختاری و مقاومتی کاغذ
 • اثر عوامل محیطی بر خواص کاغذ، عوامل موثر در عمر مفید و کیفیت کاغذ، شرایط نگهداری و استفاده از کاغذها
 • روش های تولید کاغذ امنیتی، انواع فاکتورهای امنیتی، تولیدات امنیتی و طبقه بندی اصلی در اسناد امنیتی
 • فرآیندهای چاپ امنیتی، اشکالات چاپی مربوط به سیستم چاپ و کاغذ، شرایط نگهداری و انبار کاغذ و تاثیرات آن روی چاپ

مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری تخصصی خمیر و کاغذ
 • رییس کنترل و تضمین کیفیت کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار
 • 18 سال سابقه کار مرتبط
 • مؤلف کتاب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 پنج شنبه ها 11 و 25 بهمن و 2 اسفند 97

از ساعت 8  الی 16

هزینه ثبت نام: به ازای هر نفر  5.400.000 ریال

 

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.