معرفی دوره:

 بیش از 25هزار شعبه از بانک‌های مختلف در سطح کشور وجود دارد و بدون شک پیشرفت هر بانکی نخست مدیون دانش و اطلاعات، مدیرت و نحوه برخورد رییس شعبه با مشتری است تقریباً هیچ بانکی آموزش‌های لازمی که یک رییس شعبه بایستی سپری نماید مدون ننموده است در نتیجه اگر کسی از سمت رییس صندوق یا از سمت رییس اعتبارات بخواهد رییس شعبه شود تقرباً تفاوت شکلی و ماهوی خاصی برای آموزش آنها قایل نمی‌گردند این درحالی است که آموزش‌های یک رییس شعبه باید مدون و متناسب با تغییرات شیوه‌های بانکداری از سنتی به الکترونیک بروز رسانی شود.

در این دوره پیشنهادی دانش های زیر که لازمه موفقیت یک رییس شعبه موفق آموزش داده می شود:

تبیین وتشریح: جایگاه نظارتی و مدیریتی یک رییس شعبه، نحوه‌ی نظارت نامحسوس برتخصیص وتجهیز منابع، وظایف مدیرتی رییس شعبه در حوزه جذب مشتری، رفتار شناسی کارمندان، معرفی انواع شخصیت کاری کارمندان،آشنایی با تیپ های پنج گانه مشتریان ونحوه مدیریت آن‌ها معرفی ابزار های نوین مالی تببین وتشریح، ‌شرایط عمومی و اختصاصی انوع عقود، الزامات قانونی وکاربرد هریک از عقود در پرداخت تسهیلات کالاهای سرمایه‌ای، سرمایه درگردش و هزینه فایده نمودن عملیات مشتری در شعبه

اهداف دوره:

  • ضابطه مندی در ارتقای کارمندان، جانشین پروری، پرورش رییس شعبه با آموزش‌های روز و تکنیک های اعتباری
  • کاهش ریسک عملیاتی و اعتباری
  • ایجاد انگیزه مناسب به منظور پیاده سازی صحیح و به موقع برنامه‌های استراتژیک بانک

 

مخاطبان دوره:

رؤسای شعب، کارکنان واحد اعتبارات و بازرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز


مدت دوره: 36 ساعت


زمان تشکیل کلاس:

 3 دی الی 6 اسفند ماه
 دوشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  6,250,000 ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.