معرفی دوره:

 این دوره در خصوص اصول مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد. راهکارهای جایگاه یابی مشتریان، طبقه بندی مشتریان، نحوه ارائه خدمات به مشتریان، اصول وفادارسازی مشتریان به برند و دهها آیتم دیگر در این دوره آموزش داده خواهد شد.

اهداف دوره:

  • افزایش ارتباط با مشتریان
  • بهبود نحوه ارتباط و تعامل با مشتریان خاص
  • طبقه بندی مشتریان
  • جایگاه یابی مشتریان کلیدی
  • وفادارسازی مشتریان

مخاطبان دوره:

 کارکنان سیستم بانکی و سایر علاقمندان

پیشنیاز دوره: اصول مذاکرات بین الملل

مدت دوره: 8 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

13 بهمن ماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,600,000 ریال

   

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.