معرفی دوره:

این دوره درشرایط اقتصادی کنونی و رقابت تنگاتنگ بانک ها و مؤسسات تأمین مالی ريا، وضعیت نقدینگی جامعه و... از جایگاه خاصی برخوردار بوده ونگرش همکاران بانکی را درسطوح شعب ، برنامه ریزان متحول خواهد ساخت.

اهداف دوره:

  • آشنایی با اهمیت منابع و مصارف بانک و قیمت تمام شده یا هزینه های تجهیز و دارایی های زیان ده یا هزینه زا
  • تاکید بر سودآوری دارایی ها و کاهش قیمت تمام شده منابع تجهیز شده
  • نگاهی به مسئولیت مدیران درمقابل سپرده گذاران و سهام داران و انتظارات آنان از بانک
  • نگاهی به عوامل تاثیر گذار در یک کسب و کار موفق و ریسک نقدینگی

 

مخاطبان دوره:

رؤسا و معاونین شعب ، رؤسای صندوق ، کارکنان واحد اعتبارات و مالی

پیشنیاز دوره: آشنایی با اصول حسابداری ، بانکداری اسلامی و مدیریت ریسک

مدت دوره: 16 ساعت


زمان تشکیل کلاس:

9 دی الی 30 بهمن ماه
یکشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,400,000 ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و  صدور گواهینامه می باشد.