معرفی دوره:

بین المللی شدن بانکداری سبب شده است تا مسائل و مشکلات پولی و مالی جنبه بین المللی پیدا کنند. پولشویی و تأمین مالی تروریسم  یکی از مهمترین  موضوعاتی است که در سطح ملی و بین المللی ثبات و شفافیت سیستم های پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل سازمان های بین المللی با تدوین استاندارها و تنظیم مقررات و دستورالعمل هایی تلاش می کنند با این پدیده مبارزه کنند. این دوره  به منظور آشنایی هر چه بیشتر کارشناسان امور بانکی، کارمندان مرتبط ، مدیران  و سایر علاقه مندان به موضوع پولشویی و تأمین مالی تروریسم از منظر بین الملل تدوین شده است.

اهداف دوره:

  • آشنایی با مفاهیم اساسی پولشویی و تأمین مالی تروریسم
  • آشنایی با اثرات اقتصادی و اجتماعی پولشویی و تأمین مالی تروریسم
  • آشنایی با مهمترین نهادهای بین المللی تدوین کننده قواعد و مقررات در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم
  • آشنایی با مهمترین قواعد و مقررات در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم
  • آشنایی با برنامه ها و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تطبیق بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و سایر علاقمندان

پیشنیاز دوره: آشنایی با زبان انگلیسی

مدت دوره: 24 ساعت


زمان تشکیل کلاس:

 10 دی الی 15 بهمن ماه
 دوشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,400,000 ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.