معرفی دوره:

ماکرونويسي و برنامه نويسي در اکسل ابزاري مناسب براي کاربراني است که مي خواهند در اکسل بهتر و پوياتر عمل کنند. زبان برنامه‌نويسي مورد استفاده در اكسل، خيلي شبيه به زبان‌هاي محاوره‌اي است و (VBA (Visual Basic for Applications نام دارد. نرم افزار اکسل مي تواند با بکار گيري زبان VBA انجام بسياري از امور تکراري و پيچيده و زمان بَر را به کمک ماکروها و برنامه نويسي به رايانه واگذار کند.

اهداف دوره:

  • خودكارسازي کارهاي تکراري
  • خودكارسازي عمليات‌هاي پيچيده و طولاني
  • آسان نمودن كارها
  • ايجاد توابع جديد
  • ايجاد برنامه‌هاي كاربردي و كامل
  • ارتباط با ساير نرم‌افزارهاي آفيس

 

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتبارات، مالی، ریسک، حسابداری، برنامه ريزي و آمار و کليه کارشناسان علاقمند به بهینه سازی و خودکارسازي

پیشنیاز دوره: آشنايي با اکسل

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

10 دی الی 15 بهمن ماه
 دوشنبه ها  ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.400.000 ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده  و  صدور گواهینامه می باشد.