معرفی دوره:

 يکي از اهداف اصلي نظام بانکي سالم و کارآمد، اطمينان از ثبات و سلامت نظام بانکي است. در اين راستا طبقه‌بندي مطالبات بانک‌ها سبب افزايش دقت بانک‌ها در اندازه‌گيري و طبقه‌بندي اقلام مطالبات غيرجاري و شفافيت صورتهاي مالي آن‌ها مي‌گردد. در واقع، طبقه‌بندي مناسب مطالبات و منظور نمودن ذخيره کافي در حساب‌ها، از مهم‌ترين عملياتي است که در شفاف‌سازي کيفيت دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري تأثير‌گذار مي‌باشد. در اين دوره، ابتدا مفاهيم کليدي مرتبط با ريسک‌ اعتباري اشاره مي‌گردد. در ادامه درخصوص طبقه‌بندي دارايي‌ها و انواع ذخاير مورد نياز براي اين دارايي‌ها در مؤسسات مالي و اعتباري مطالبي ارائه مي‌گردد. همچنين يکي از مباحث با اهميت در بحث ريسک اعتباري موضوع کاهش ارزش دارايي‌ها و ابزارهاي مالي و چگونگي شناسايي و  نمايش ارزش واقعي دارايي‌ها براساس استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره (39) IAS39 و استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي شماره (9) IFRS9 در صورت‌هاي مالي مؤسسات اعتباري مي‌باشد، که به اين مهم نيز پرداخته خواهد شد. شايان ذکر مي‌داند در تمامي بخش‌هاي ارائه شده پيرامون نقش نهادهاي ناظر و بازرسين مؤسسات اعتباري مطالبي نيز ارائه مي‌گردد.

اهداف دوره:

  • ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان شبکه بانکي با رويکردهاي نوين مربوط به طبقه‌بندي دارايي‌ها و ذخيره‌گيري در مؤسسات اعتباري
  • افزايش اطلاعات مربوط به شيوه‌هاي نظارت بر فرآيند طبقه‌بندي و محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري
  • آشنايي با مقررات و استانداردهاي بين‌المللي مرتبط

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد های اعتبارات، مالي، ريسک، بازرسي و حسابرسي داخلي و ساير افراد به تشخيص بانک

پیشنیاز دوره:
مفاهيم حسابداري و مالي طبقه‌بندي و محاسبه ذخيره مطالبات در مؤسسات اعتباري، آشنايي با صورت‌هاي مالي بانک‌ها و موسسات اعتباری
مدت دوره: 8 ساعت


زمان تشکیل کلاس:

 9 بهمن ماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  2,600,000 ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، نهار و  صدور گواهینامه می باشد.