معرفی دوره:

 این دوره ی کامل از استاندارد پیام های سوییفتی می باشد. استاندارد پیام های سوییفتی نحوه  درست تکمیل کردن این پیام ها را نشان می دهد به شکلی که در نهایت مورد پذیرش سازمان جهانی سوییفت قرار گیرد.

اهداف دوره:

آشنایی با ابزارهای پرداخت و نظام های مبادلات ارزی بین المللی

 

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای بین الملل، بازرسی، طرح و برنامه و کارکنان ارزی شعب

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 40 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

 1 دی الی 11 اسفند ماه
 شنبه  ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  6,950,000ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و  صدور گواهینامه می باشد.