معرفی دوره:

 خشم هیجانی است که همه تجربه می کنند. تجریه این هیجان کاملا طبیعی است اما در پاره ای از موارد هیجان خشم دردساز شده و موجب بروز رفتارهایی می شود که هم برای خود فرد و هم اطرافیان مشکل افرین است. دوره مدیریت خشم دوره ای آموزشی است که به افراد کمک می کند هیجانات خود را بشناسند، به شیوه های مقابله ای خود به موقع خشم توجه کنند و در خصوص راهبردهای مدیریت خشم خود و دیگران تکنیک هایی را فرا بگیرند.

اهداف دوره:

  • تأمل بر روی شناخت ماهیت هیجان ها
  • ارتقای تکنییک های مدیریت خشم

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و سایر علاقمندان

پیشنیاز دوره: مهارت خوداگاهی، مهارت برقراری ارتباط موثر  

مدت دوره: 8 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

 14 بهمن ماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,600,000 ریال

    

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، نهار و  صدور گواهینامه می باشد.