معرفی دوره:

 این دوره به منظور ایجاد مهارت شرکت کنندگان در یکسان سازی شیوه ی عمل حسابداری براساس ضوابط و دستور العمل بانک مرکزی طرح ریزی و پیشنهاد شده است .

اهداف دوره:

  • آموزش حسابداری بانکی
  • ارتقاع دانش و مهارت شرکت کنندگان در رابطه با حسابداری بانکی
  • محاسبات سود و کارمزد سرمایه گذاری ها
  • محاسبه کارمزدوام و سود تسهیلات بانکی و تهیه صورتهای مالی

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

پیشنیاز دوره: اصول حسابداری (1) و (2)

مدت دوره: 24 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

 19 دی الی 24 بهمن ماه
چهارشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,400,000 ریال

  

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد