معرفی دوره:

 بانکداری بدون‌ربای ایران با تمرکز بر حذف ربا، نخستین گام را برای اصلاح نظام بانکی برداشته و توجه به سایر مؤلفه‌ها و اصول شریعت با تکیه بر مبانی اخلاق، می‌تواند در کاهش عملیات صوری و هزینه مبادله و کمک به اقتصاد کشور اثربخشی بیشتری داشته باشد‌. اخلاق نشأت گرفته از کتاب، سنت و تجربه می‌تواند نظام بانکی را به نحوی مدیریت و راهبری نماید که مسلمانان بتوانند از نهاد بانک استفاده حداکثری نموده و در برابر پیروان سایر ادیان متضرر نشوند. بررسی وضعیت نظام بانکی در سطح خرد و کلان حکایت از وجود نقاط بهبود در رویکرد فعلی بانکداری بدون‌ربا داشته و سیاست‌گذاری عمومی در این عرصه با تکیه بر اخلاق، حرکت در مسیر نهادینه شدن شریعت در شبکه بانکی کشور می‌باشد.

در این دوره آموزشی، رویکرد اصلی مبانی اخلاق معرفی شده و شاخص‌های مهم نظام‌سازی ارایه و مبانی قانون‌گذاری، اجرا و نظارت در شبکه بانکی کشور با بهره‌گیری از این رویکرد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. با ارائه برخی مطالعات موردی و تجزیه و تحلیل مفاهیم کلیدی، یک سری اصول موضوعه که لازمه نهادینه شدن بانکداری بدون‌ربا بر مبنای اخلاق است، استخراج و تکمیل می‌شود. با تکیه بر مبانی نظری، بهبود کارکرد عقود اسلامی در نظام بانکی با استفاده از مبانی عقلانی و اخلاقی، تحلیل می‌شود. با توجه به اصول موضوعه، چارچوب بانکداری بدون‌ربا بر مبنای اخلاق ارائه و جنبه‌های کاربردی آن تحلیل می‌شود. در این دوره آموزشی، رویکرد جدیدی در بانکداری بدون‌ربا معرفی می‌شود که می‌تواند در ترسیم آینده بانکداری کشور و عقلانی، اخلاقی و افزایش مقبولیت آن موثر باشد.

اهداف دوره:

  • معرفی چارچوب بانکداری بدون‌ربا بر مبنای اخلاق
  • مزیت‌های بانکداری اخلاقی در کشور
  • حرکت به سمت بهبود بانکداری بدون‌ربا با بهره‌گیری از اخلاق
  • بررسی نظام بانکی در قانون‌گذاری، اجرا و نظارت
  • ارایه اصول موضوعه بانکداری بدون‌ربا بر پایه اخلاق
  • تجزیه و تحلیل عقود اسلامی با مبانی اخلاق
  • معرفی رویکرد جدید در بانکداری بدون‌ربا

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

  3، 10 و 17 بهمن ماه
 چهار شنبه ها ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5.400.000 ریال

   

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، نهار و  صدور گواهینامه می باشد.