معرفی دوره:

 تحول دیجیتال، تغییری اساسی در عملکرد یک سازمان با محوریت فناوری های تحول آفرین است، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، اپلیکیشن های موبایل، رسانه های اجتماعی و ... از جمله مهمترین انواع فناوریهای تحول آفرین می باشند. با توجه به اینکه بانک ها در تار و پود جامعه و اقتصاد تنیده شده اند، از این رو تاثیرپذیری زیادی از تغییرات محیطی دارند و علاوه بر این شاید بتوان گفت که بانک ها جزو سازمان هایی هستند که مجبور به همراهی با تغییرات فناوری می باشند؛ زیرا در صورت عدم همراه شدن با تغییرات فناوری، می تواند باعث واگذار کردن بازار به رقبایشان شود. از این رو بانک ها برای ورود به تحول دیجیتال نیازمند آشنایی با چگونگی تاثیر فناوری های تحول آفرین بر کارکنان، ارایه دهندگان خدمات به بانک، فرهنگ سازمانی، ساختارسازمانی، مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی می باشند.

اهداف دوره:

  • مرور کلی و ایجاد آشنایی مدیران بانک با تحول دیجیتال

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16ساعت

زمان تشکیل کلاس :

17 و 18 بهمن ماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4,200,000 ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد