معرفی دوره:

 با عنایت به اهمیت و نقش ویژه تجارت بین الملل در بین کشورها و شرکت های بین المللی ضرورت استفاده از ابزارهای بانکی بین الملل که از ابعاد مختلف به ویژه مالی، حقوقی و تجاری موجب اطمینان خاطر، استحکام و تسهیل روابط تجاری فیمابین بازرگانان شود بیش از پیش وجود دارد، یکی از این ابزارها، ارائه ضمانت نامه های ارزی در رابطه با ایفای تعهدات طرفین بابت قراردادهای منعقده و اعتبارات اسنادی گشایش یافته می باشد.

اهداف دوره:

  • آشنایی تئوری و کاربردی با ضمانتنامه های ارزی ( وارداتی و صادراتی)

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای ارزی ستاد، شعب ارزی، بین الملل و عملیات ارزی بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 36 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

 4 دی الی 30 بهمن ماه
 سه شنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,250,000 ریال

 

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد