معرفی دوره:

 تأمين مالي طرح هاي بزرگي همچون طرح هاي پتروشيمي، يكي از موضوعات مهم در مباحث مالي به شمار مي‌رود.  از آنجا كه هر نوع تأمين مالي نيازمند ارزيابي هاي همه جانبه از جمله ارزيابي فني، مالي و اقتصادي مي باشد، لذا كسب دانش در اين زمينه براي تصميم گيرندگان اين حوزه بسيار ضروري و با اهميت است. از بين ابعاد مختلف ارزيابي، ارزيابي مالي يكي از بحث هاي مهم براي تصميم گيري به شمار مي رود. ابزارهاي مختلفي براي انجام محاسبات و تحليل هاي مالي و سناريوسازي هاي مختلف وجود دارد كه از اين بين ،‌نرم افزار كامفار يكي از نرم افزارهاي مفيد و كارا براي اين امر به حساب مي آيد. در اين دوره ضمن ارایه چندين مثال كاربردي در رابطه با ارزيابي مالي در حوزه پتروشيمي، نحوه كار با اين نرم افزار به طور كامل تشريح مي شود.

اهداف دوره:

— ارایه مثال هاي مختلف در حوزه پتروشيمي

— انجام تحليل هاي مالي با استفاده از نرم افزار كامفار

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد اعتبارات، اعتبارسنجي مشتریان وکلیه علاقمندان به يادگيري  نرم افزار كامفار

پیشنیاز دوره: آشنایی با اصول اوليه مربوط به ارزيابي مالي طرح ها

مدت دوره: 24  ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 2 دی الی 7 بهمن ماه
 یکشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,400,000 ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و  صدور گواهینامه می باشد