معرفی دوره:

29 اصل کميته بانکي بال جهت ايجاد يک سيستم نظارت مؤثر بر مبناي وظايف و مسئوليت‌هاي بانک‌ها و مقام ناظر. اين سند کميته بال علاوه بر اسناد موسوم به اسناد بال يک، دو و سه در سال 2012 منتشر شده است که رهنمودهايي را جهت ارتقاء سيستم نظارتي و تعامل بين بانک‌ها و مقام ناظر بانکي ارايه مي‌دهد.

   

اهداف دوره:

—  بررسي تمامي اصول سند اصول 29 گانه کميته بانکي بال وآشنايي با مفاهيم مطروح در اين سند

 

مخاطبان دوره:

اعضاي هيأت مديره، مديران مرتبط، مديران و کارشناسان ادارات حوزه مديريت ريسک، اعتباري، بازرسي، حسابرسي داخلي و ساير افراد به تشخيص بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری: 2 آذر ماه 1396

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

 

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

 

معرفی دوره:

در اين دوره شركت كنندگان ضمن بازآموزي و آموزش مفاهيم نوين مديريت شهرت با نحوه عملي كاركردي مديريت شهرت يك بانك آشنا خواهند شد.

 

اهداف دوره:

— ارتقاي دانش عملي شركت كنندگان در حوزه مديريت شهرت در يك بانك و نحوه مديريت چالش هاي مديريت شهرت در شرايط ويژه  

 

مخاطبان دوره:

كليه علاقه مندان به حوزه هاي شهرت و مديريت آن، به ويژه مديران عامل ، اعضاي هيات مديره ، و مديران روابط عمومي.

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری:  1 و 2 آذر ماه 1396

هزینه دوره:  3.950.000ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

 

معرفی دوره:

طبق استاندارد حسابداری شماره 1 ایران، صورت جریان وجه نقد یکی از صورت های مالی اساسی است. گرچه این صورت مالی سابقه تاریخی ترازنامه و صورت سود و زیان را ندارد اما در تحلیل های مالی بسیار پراستفاده است. فلسفه وجودی این صورت مالی ارائه اطلاعاتی در مورد وجه نقد که یکی از مهمترین و حیاتی ترین دارایی های شرکت است می باشد. در حقیقت، صورت جریان وجه نقد صورت مالی مکملی برای دو صورت مالی قدیمی تر است و استفاده از اطلاعات آن به همراه اطلاعات صورت های مالی دیگر، استفاده کنندگان را قادر می سازد تا در مورد انعطلاف پذیری مالی شرکت مورد بررسی، اطلاعاتی مفید کسب نمایند.

 

اهداف دوره:

  • تشریح صورت جریان وجه نقد
  • آشنایی با نحوه تهیه صورت جریان وجه نقد و کاربرد آن در تجزیه و تحلیل های مالی

 

مخاطبان دوره:

کارمندان دوایر اعتبارسنجی بانک ها،کارمندان دوایر حسابداری بانک ها، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، دانشجویان رشته های مدیریت، اقتصاد و بانکداری، علاقمندان به تجزیه و تحلیل صورت های مالی

پیشنیاز دوره: اصول حسابداری

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان ماه 1396

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

 

 

 

معرفی دوره:

در این دوره و کارگاه آموزشی شرکت کنندگان به صورت نظری و عملی با استفاده صحیح از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی به منظور ارزیابی شرایط مالی متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی آشنا می شوند.

 

اهداف دوره:

  • ارتقاء و بهبود سطح دانش فنی و تجربی شرکت کنندگان در زمینه استفاده از روش های مختلف
  • تجزیه و تحلیل صورت های مالی با تمرکز بر مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی

 

مخاطبان دوره:

کارشناسان اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در سطوح مختلف، روساء و معاونین شعب، شاغلین مرتبط
 در حوزه های نظارتی بانک ها از جمله بازرسان داخلی
 بانک ها

پیشنیاز دوره: آشنایی با ساختار صورت های مالی شرکت ها و نیز مفاهیم پایه ای حسابداری و مدیریت مالی

مدت دوره: 24 ساعت

تاریخ برگزاری: 24 و 25 آبان ماه و 2 آذر ماه 1396

هزینه دوره: 5.300.000 ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد

 

معرفی دوره:

در این دوره به اشتباهات متداولی‌که در پرداخت تسهیلات و برقراری تعهدات از سوی کاربران و تصمیم گیران اعتباری روی داده همراه با ذکر با نمونه‌های واقعی ارائه خواهد شد.

 

اهداف دوره:

— کاهش ریسک عملیاتی وکاهش مطالبات غیر جاری

 

مخاطبان دوره:

کارشناسان اعتباری، مسئولین شعب، اعضای کمیته‌ها وکمیسیون‌های مختلف اعتباری

پیشنیاز دوره: بانکداری بدون ربا، آشنایی با صورت‌های مالی مشتریان

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری: 22 آبان ماه 1396

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.