معرفی دوره:

 تبديل رقابت موجود به فرصت همكاري مؤثر بين دو بازار پول و سرمايه، می‌تواند بسترهایی را فراهم ‌كند كه بر اساس‎ آن رشد و توسعه اقتصاد كشور، در مسيري صحيح و با سرعتی فزاینده حركت کند. تقویت این همکاری علاوه‌بر افزایش ثبات بازارهای مالی، تخصیص بهینه منابع و به‌دنبال آن توسعه مالی را در پی دارد. درحال‌حاضر، متقاضيان تأمین مالي کوتاه‌مدت یا بلندمدت، به سمت بازار پول حركت مي‌كنند، این ‌درحالي‌است كه بازار سرمایه محل تأمین مالی بلندمدت است. عدم‌آشنایی بنگاه‌ها با ساز وکارهای تأمین مالی از بازار سرمایه و بعضاً کمتر بودن نرخ تسهيلات بازار پول در برابر هزینه تأمین مالی از بازار سرمايه، تقاضاي بيش‌ازحد براي تأمین مالي از بازار پول را ايجادکرده است. از آنجاکه توسعه مالی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی و آشنایی با بازارها و ابزارهای تأمین مالی از بازار سرمایه، می‎تواند از تداخل وظایف و دوباره‌کاری‌ها در بازار پول جلوگیری کند.

اهداف دوره:

آشنایی با ساز وکار تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق ابزارهای تأمین مالی نوین  بازار سرمایه و نقش بانک‌ها در توسعه تأمین مالی

 

مخاطبان دوره:

کارشناسان، کارشناسان ارشد و مدیران واحدهای سرمایه‌گذاری، اعتبارات و مدیران شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره:  8 ساعت

تاریخ برگزاری:
7 بهمن ماه 1396(از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.

 

معرفی دوره:

این دوره یک دوره فشرده برای آشنایی با روش های تأمین مالی خارجی است. تأکید ویژه دوره بر جنبه های کاربردی قراردادهای تسهیلات ارزی « فاینانس» بین بانک های عامل ایرانی و بانک های بین المللی، جهت اجرای پروژه های زیرساختی یا واردات فناوری و تجهیزات پروژه ها، و از جمله شرایط اجرایی، مالی و حقوقی اینگونه قراردادها می باشد.

اهداف دوره:

 • آشنایی با چارچوب ها و ضوابط بین المللی تأمین مالی (تسهیلات فاینانس)
 • آشنایی با مراحل اجرایی تأمین مالی در پروژه های فاینانس (در بانک مرکزی، بانک های عامل ...)
 • آشنایی با شرایط قردادهای تسهیلات ارزی میان مدت (مرور قراردادهای فاینانس(
 • آشنایی با شرایط قراردادهای تسهیلات ارزی کوتاه مدت (مرور قراردادهای ریفاینانس(
 • فراگیری مطالب به شکل کاربردی/ مصداقی با مطالعه موردی یک پروژه فرضی

 

مخاطبان دوره:

کارکنان بانک ها در حوزه تسهیلات ارزی و امور
بین الملل/ امور خارجه (بانک های عامل پروژه ها)

پیشنیاز دوره: آشنایی با اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی یا بانکداری بین المللی 1 و 2،

آشنایی با زبان انگلیسی

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری:
3 و 4 بهمن ماه 1396(از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

 

معرفی دوره:

 این دوره با هدف آموزش علاقمندان و فعالان بازارهای مشتقات و علاقمندان به سرمایه گذاری در حوزه طلا تعریف می گردد. شرکت کنندگان در این دوره ضمن آشنایی با مفاهیم اولیه معاملات آتی و قراردادهای اختیار معامله ، با ضوابط حاکم بر مقررات این ابزارها در بورس کالای ایران آشنا
می شوند. همچنین در این دوره سعی می شود اطلاعات کاربردی از ساختار قراردادهای طلا در بورس کالا به مخاطب ارائه گردد.

 اهداف دوره:

 • آشنایی کارشناسان و مدیران بانک ها و شرکتهای سرمایه گذاری با ابزارهای مشتقه سکه طلا  

 مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان  بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری:
27 دی ماه 1396(از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.

 

معرفی دوره:

پیش  فرض اصلی مدیریت ریسک این است که دلیل وجودي هر واحد اقتصادي ایجاد ارزش براي ذینفعان خود می باشد. همه شرکتهـا بـا عدم قطعیت رو به رو هستند، و یکی از چالشهاي مدیریت این است که چه مقدار عدم قطعیت را بپذیرد بطوریکه ارزش ثروت ذینفعان رشـد یابد. عدم قطعیت هم در مورد خطر و هم فرصت، همراه با احتمال از دست دادن یا افزایش ارزش مطرح می شود مدیریت ریـسک مـدیر را قادر می سازد علیرغم وجود عدم قطعیت و ریسکها و فرصتهاي وابسته به آن، واحد اقتصادي را بصورت موثر اداره نموده و بدین ترتیـب ظرفیت ایجاد ارزش شرکت را افزایش دهد.  ارزش، زمانی حداکثر می شود که مدیریت، راهبرد و اهداف را براي ایجاد یک تعادل بهینه بین اهداف رشد و بازدهی با ریسک هـاي مربـوط تنظیم نماید، و بطور کارا و اثربخش منابع را در جهت دستیابی به اهداف واحد اقتصادي بکار گیرد.

اهداف دوره:

 • همسو کردن اشتهاي ریسک و راهبرد
 • افزایش تصمیمات واکنش به ریسک
 • کاهش شگفتیها و زیانهاي عملیاتی
 • شناسایی و مدیریت ریسکهاي چند جانبه و میان بنگاهی
 • ربودن فرصتها

 مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان حسابرسی و مدیریت ریسک

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری:
28 دی ماه 1396(از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.

 

معرفی دوره:

فروشنده موفق می داند در مقابل اعتراض مشتری چگونه رفتار کند اگر سازمانی مشتری ناراضی دارد نشانه چیست آیا نشانه خوب است چه قدر از نارضایتی ها قابل بهبود و اعتنا هستند . بدیهی است بیش از 95 درصد مشتریان ناراضی بدون اینکه نارضایتی خود را به شما اعلام کنند قطع رابطه خواهند کرد و اگر نارضایتی مشتریان را تبدیل به رضایت کنید وفاداری آنها به شما بیشتر از مشتریانی خواهد بود که از اول از شما راضی بوده اند این کارگاه نحوه شناخت مشتریان ناراضی و مدیریت این نارضایتی و نحوه تبدیل این نارضایتی به رضایتمندی را به شما آموزش خواهد داد .

اهداف دوره:

 • جلوگیری از گسترش نارضایتی
 • شناخت نقاط ضعف سازمان
 • کاهش هزینه های خطا
 • ارزیابی عملکرد واحد ها
 • شناخت نیازهای مشتریان
 • ایجاد فرصت های بهبود
 • بر آورده کردن کیفیت خدمات محصول
 • وفادار سازی سازمانی

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان فروش، خدمات و صف در بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری:
25 و 26 دی ماه 1396 (از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.