معرفی دوره:

استراتژي يک بانک مشخص مي‌کند که بانک چگونه مي‌خواهد براي ذينفعانش از جمله سهام‌داران، مشتريان و کارکنان ارزش‌آفريني نمايد. براي ايجاد يک سيستم که استراتژي را توصيف مي‌کند به مدلي عمومي نياز داريم و کارت امتيازي متوازن چنين چارچوبي را براي توصيف استراتژي، جهت خلق ارزش در اختيار ذينفعان قرار مي‌دهد. لذا در اين دوره آموزشي  دو روزه تلاش مي شود با نگاهي جامع به متداول ترين روش اجرا و پايش استراتژيهاي سازماني، مديران و کارشناسان ارشد بانکها براي بکارگيري اين روش آماده گردند.

  اهداف دوره:

  • آشناسازي تئوريک و عملي با ابزار BSC و نقش و جايگاه آن در موفقيت بانکها
  • تبيين الزامات ساختاري، فرآيندي و نيروي انساني پياده سازي BSC

 مخاطبان دوره:

مديران و کارشناسان سازمانهاي مالي و بانکي،  مديران و کارشناسان متولي برنامه‌ريزي، توسعه و پياده‌سازي استراتژي و سطح کسب و کار در  بانک ها

پیشنیاز دوره:
آشنايي با ادبيات و مفاهيم برنامه ريزي برخورداري از نگرش جامع، کلان و ذينفع محور ترجيحاً سابقه فعاليت در حوزه هاي طرح و برنامه

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری:
 
6 و 7 دی ماه 1396 (از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.