معرفی دوره:

بانکداري اختصاصي استراتژی کسب و کار نوین بانکداری است که با فراهم آوردن ساختار ، زیرساخت ،سیستم و  مکانیزم مجموعه محصولات و خدمات  بانکي، سرمايه ­گذاري و  خدمات مالي را به اشخاصي با ميزان تعریف شده دارايي قابل سرمايه­ گذاري ارائه می نماید. بر اساس این استراتژی مشتریان اختصاصی از محصولات و خدمات سفارشی ، با کیفیت و متمایز بهره مندی می گردند . برای اطمینان از پیگیری نیازها و پاسخگویی موثر و ارزش آفرین به مشتریان اختصاصی ،  مخاطبان  لازم است تا با روشهای نوین این شیوه بانکداری آشنا شوند .

 

اهداف دوره:

  • · آشنایی با شیوه نوین بانکداری اختصاصی

 

مخاطبان دوره:

 مدیران و کارشناسان اعتباری و امور شعب

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

تاریخ برگزاری: 28و 29 آذر ماه 1396

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد