معرفی دوره:

یکی از مسایلی که کارکنان شعب بانک ها به طور روزانه و مستمر با آن سروکار دارند، مواجهه با انواع روش های جذب سپرده و اعطای تسهیلات و فرمول هایی است که معمولا در قالب بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف به آنها ابلاغ می شود. درک دقیق مفهوم نرخ سود و انواع روش های محاسبه سود سپرده و تسهیلات با استفاده از نرم افزار کاربردی اکسل، به کارکنان شعب بانک ها این امکان را می دهد که ضمن تحلیل شخصی بهتر نسبت به موضوعات مبتلابه شعب بانک ها در این زمینه و کاهش درصد خطا در تحلیل اعداد مالی مربوطه، در مواجهه با مشتریان نیز به دانش لازم برای پاسخگویی مؤثر تجهیز شوند.

  اهداف دوره:

 • ارائه روش های متعارف و کاربردی محاسبات مالی شعب، همراه با مثال های عملی و کاربرد اکسل و توابع مربوط به آن.

محتوای دوره:

 • انواع سرمایه گذاری
 • پارامترهای سرمایه گذاری
 • محاسبه سرمایه گذاری با سود ساده
 • محاسبه سرمایه گذاری با سود مرکب
 • پرداخت اقساط برای تشکیل سرمایه
 • پرداخت اقساط به منظور استهلاک وام
 • پرداخت وام با اقساط پلکانی
 • ارزش روز

مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی
 • عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

مخاطبان دوره: کارکنان شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

8، 15، 22 و 29 آذر

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 8.500.000 ریال به صورت خالص

 

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.