معرفی دوره:

تحلیل داده‌ها در حوزه‌های اقتصادی، مالی و بانکداری از مهمترین نیازهای امروزه در صنعت بانکداری، مالی و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. با توجه به این نیاز، هدایت سازمان‌های فعال در حوزه مالی و بهبود عملکرد آن‌ها مستلزم آشنایی با روش‌های تجزیه تحلیل اطلاعات است تا درک مسیر فعلی سازمان و تصمیم‌گیری در خصوص آینده آن را برای مدیران امکان‌ پذیر و میسر سازد. مدیران سازمان‌ها همواره علاقمند به بررسی این موضوع هستند که اولا سیاست‌گذاری آن‌ ها در گذشته چه آثار و پیامدهایی به همراه داشته است و ثانیا جهت تحقق اهداف سازمان و طراحی خط‌ مشی‌ های آتی، چه استراتژی‌ هایی را طراحی کنند. بررسی آثار و پیامدهای سیاست‌‌ های گذشته و حال مستلزم بررسی روند عملکرد در طی زمان و تبیین و تشریح ارتباط میان ابزارهای سیاست‌‌گذاری سازمان با متغیرها و شاخص‌های کلیدی و عملکردی آن می‌باشد. همچنین طراحی استراتژی‌های آتی نیازمند پیش‌بینی متغیرهای عملکردی بر مبنای سناریوهای مختلفی است که سازمان قابلیت انجام آن‌ها را دارد. در این میان، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از جمله سازمان‌هایی هستند که به طور روزمره متاثر از سیاست‌های پولی و مالی، تغییر در شرایط اقتصادی و شوک‌های درونزا و برونزای داخلی و خارجی هستند و در چنین شرایطی به دنبال انتخاب آن مسیری از سیاست‌گذاری هستند که بالاترین بازدهی را برای بانک به همراه داشته باشد. با توجه به این‌که هر یک از موارد فوق‌الذکر به شیوه و میزان متفاوتی بر عملکرد بانک‌ها اثرگذار هستند، تحلیل سری زمانی این امکان را برای بانک فراهم می‌سازد تا ضمن تشریح دقیق ارتباط میان عوامل و پدیده‌های اقتصادی و غیر اقتصادی با شاخص‌های عملکردی بانک، یک چارچوب معین جهت تحلیل وضعیت متغیرهای مالی بانک، تفسیر آن و میزان تاثیرپذیری آن‌ها از عوامل مختلف را فراهم سازد و بر این مبنا آثار و پیامدهای سیاست‌ مختلف بانک را در قالب شبیه‌سازی سناریوهای مختلف، فراهم آورد. 

 اهداف دوره:

 • آشنایی مخاطبین با مدلسازی سری زمانی به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

 محتوای دوره:

 • مقدمه‌ای بر تحلیل سری زمانی
 • - فرآیندهای تصادفی و ویژگی‌های آن
 • - مدل‌های ARMA
 • - مدل‌های VAR و پدیده هم‌انباشتگی
 • - بررسی رابطه علیت در سری زمانی
 • - نحوه مدلسازی سری‌های زمانی
 • - ساختار پیش‌بینی در مدل‌های سری زمانی
 • - شبیه‌سازی سیاستی در سری زمانی
 • - تحلیل سیاست با مدل‌های سری زمانی
 • - مدلسازی و تحلیل ریسک و نوسان

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکترای اقتصاد
 • محقق اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی

 مخاطبان دوره: مدیران و کارشناسان بانکی

 پیشنیاز دوره: آشنایی با مفاهیم اولیه آمار و ریاضیات

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 13 ،15 ،20 ،22 ،27 و 29 آذر

ساعت 12 الی 16

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 10.500.000 ریال به صورت خالص

  

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.