معرفی دوره:

بانکداری مرکزی پدیده نسبتاً جدید است که منشاء آن به حدود 400 سال پیش برمی‌گردد. با این حال طی دوره‌ای نسبتاً کوتاه، بانک های مرکزی چنان متحول شده‌اند که در زمره مهمترین موسسات عمومی، که زندگی روزمره همگان را عمیقاً تحت تاثیر قرار می‌دهد، قرارگرفته‌اند. لذا در عصر حاضر بانکداری مرکزی به نهادی با وظایف بسیار مهم برای اطمینان از ثبات و پایداری شرایط پولی و بخش مالی اقتصاد تبدیل شده است که بیش از پیش در پیشانی مدیریت اقتصاد قرار گرفته است.  برهمین اساس، در این دوره تلاش می‌شود تا ضمن مرور بر شکل‌گیری نقش‌های مختلف بانکداری مرکزی، بر دو نقش و ماموریت اصلی آن یعنی ثبات پولی و ثبات مالی تمرکز صورت گیرد.

   اهداف دوره:

 • آشنایی با وظایف تاریخی و مدرن بانکداری مرکزی
 • تبیین وظایف بانکداری مرکزی مدرن
 • تبیین ماموریت های بانکداری مرکزی مدرن
 • آشنایی با اجرای سیاست پولی
 • آشنایی با مکانسیم انتقال سیاست پولی
 • آشنایی با مفاهیم و ابزارهای برقرای ثبات مالی در اقتصاد

 محتوای دوره:

 • نگاهي اجمالي و تاريخي به بانکداري مرکزي

¨ پيش از بانکداري مرکزي

¨ دسته‌بندي و ذخيره سازي سکه

¨ نشر اسکناس

¨ بانکدار دولت

¨ بانکدار بانک ها

¨ وام دهنده نهايي

¨ ناظر بانکي

¨ هدايت‌کننده سياست پولي

 • نقش بانک‌هاي مرکزي مدرن و وظايف آن

¨ خالق نهايي پول: نشر پول

¨ تنظيم شرايط پول: هدايت سياست پولي

¨ تدارک و نظارت بر نظام پرداخت‌ها

¨ وام دهنده نهايي

¨ ناظر بانکي

 • ماموريت‌هاي بانکداري مرکزي مدرن

¨ ثبات پولي

¨ ثبات مالي

¨ اشتغال کامل

¨ ايجاد توازن ميان سه ماموريت بانک مرکزي

 • اجراي سياست هاي پولي

¨ عمليات بانک مرکزي در بازار مالي

¨ انتقال نرخ بهره بازار پول به ساير نرخ هاي بهره در اقتصاد

¨ سياست پولي و منحني بازده

 • سازوکار انتقال سياست پولي

¨ اثر سیاست پولی بر رفتار خانوارها

¨ اثر سیاست پولی بر رفتار بنگاه ها

¨ اثر سیاست پولی بر رفتار نهادهاي مالي (کانال اعتباري و ترازنامه‌اي)

¨ اجرای سیاست پولی در اقتصاد ایران

 • ثبات مالی

¨ مفاهیم

¨ شناسایی و پایش ریسک ها

¨ ابزارهای مداخله

مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری اقتصاد پولی
 • مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا

مخاطبان دوره:

  اعضای هیات مدیره بانک ها، کارشناسان و بازرسین بانک ها و موسسات اعتباری

پیشنیاز دوره:

آشنایی با اقتصاد پول و بانکداری و اقتصاد کلان

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

21 ،23 ، 28 و 30  آذر

ساعت 15 الی 18

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 7.500.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.