معرفی دوره:

یکی از مواردی که کمیته بال در تدوین استانداردهای نظارتی خود دنبال می کند, ثبات و سلامت بانک ها است. در این رهگذر بیانیه ها و استانداردهای مختلفی را وضع نموده که ملاک مقرره گذاری مقامات نظارتی کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. از جمله این موارد, شناخت و مديريت زودهنگام دارایی های مشکل دار (Problem assets) و نگهداري ذخاير مکفی در خصوص آن هاست. این موضوع در کشور ما از طریق مجموعه ضوابطی تحت عناوین؛»دستورالعمل‌ طبقه‌بندي دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري« و »دستورالعمل‌ نحوه محاسبه ذخيره‌ مؤسسات اعتباري«  مورد تاکید بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی قرار گرفته است.

این دوره به دنبال شناخت صحیح مبانی تئوریک و مقرراتی موضوع مزبور و نیز چالش های اجرایی و عملیاتی پیش روی ضوابط یادشده می باشد.

 اهداف دوره:

 • کسب شناخت لازم در ارتباط با مبانی مقرراتی طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری مطالبات مؤسسات اعتباری و نیز شاخص‌های ارزیابی کفایت ذخایر مطالبات غیرجاری از نگاه نهاد ناظر

 محتوای دوره:

 • شناخت دارايي‌ها و انواع آن ها در مؤسسات اعتباري
 • شاخت مفاهيم نظري طبقه‌بندي و ذخيره‌گيري دارايي‌ها در بنگاه های اقتصادی
 • پيشينه تاريخي موضوع در ايران
 • نکات مهم و کلیدی ضوابط ناظر بر طبقه بندی و ذخیره گیری در بانک ها و مؤسسات اعتباری
 • اشتباهات رایج مؤسسات اعتباری در طبقه بندی و ذخیره گیری و بررسی آثار ترازنامه ای و سود و زیانی
 • اهم چالش های اجرایی و عملیاتی پیش روی ضوابط ناظر بر طبقه بندی و ذخیره گیری در بانک ها و مؤسسات اعتباری

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری حسابداری
 • مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا
 • سابقه عضویت در کارگروه های تدوین انواع ضوابط بانکی
 • مدرس دانشگاه و مؤسسه عالی آموزش بانکداری

 مخاطبان دوره:

 بازرسان واحد نظارت بانک مرکزی، مدیران و کارشناسان واحد های اعتباری، مالی و ریسک

پیشنیاز دوره: بانکداری داخلی 1 و 2

مدت دوره: 8ساعت

زمان تشکیل کلاس:

21 و 28 آذر

ساعت 14 الی 18

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6.500.000 ریال به صورت خالص

       

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.