معرفی دوره:

 این دوره با بررسی و شناخت پیام های سوییفتی بویژه پیام 103 به صرافان کمک می کند تا با صحت و امنیت، تراکنش های مالی خود را در سطح بین المللی انجام دهند و هزینه های انتقال پول را به حداقل برسانند.

اهداف دوره:

 • شناخت انواع پیام های سوییفتی
 • تراکنش های پرداخت بین المللی
 • صحت و امنیت پیام های سوییفتی
 • روش های کاهش هزینه ها ویژه صرافی ها که در نبود روابط بانکی بین المللی درگیر تراکنش های ارزی
  مشتریان هستند. 

محتوای دوره:

 • انواع تراکنش های پرداخت
 • تراکنش های پرداخت در روش پوششی
 • تراکنش های پرداخت در روش زنجیره ای
 • انواع پیام های سوییفتی
 • صحت و امنیت پیام های سوییفتی
 • روش های کاهش هزینه پیام های سوییفتی

مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
 • 24 سال کار در زمینه سوییفت
 • 16 سال سابقه تدریس در زمینه سوییفت

مخاطبان دوره: کارکنان صرافی ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 30 آبان و 2 ،7، 9 ،14 و 16 آذر

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 10.500.000 ریال به صورت خالص

  

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.