معرفی دوره:

با توجه به گسترش روزافزون تکنولوژی های در دسترس و ارزان قیمت برای عموم و امکان سو استفاده از آن برای انجام اقدامات غیر قانونی و کلاهبرداری از طریق جعل در اوراق بهادار و با امعان نظر به نقش و جایگاه اوراق بهادار در زندگی مردم به ویژه به عنوان ابزار پرداخت و حفظ ارزش،  از این رو  آشنایی  با انواع  و مراتب مختلف روش های جعل در اسکناس و اوراق بهادار در سطح عامه مردم می تواند تاثیر مثبتی در مبارزه با این پدیده داشته باشد.

اهداف دوره:

  • آشنایی فراگیران با انواع و مراتب مختلف جعل در اسکناس ها و اوراق بهادار

محتوای دوره:

  • آشنایی با تاریخچه اسکناس و اوراق بهادار
  • آشنایی با انواع جعل در اسکناس ها
  • شناخت خصوصیات امنیتی استفاده شده در اوراق بهادار
  • روش های مبارزه با جعل

 مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد اقتصاد
  • 11 سال سابقه تدریس
  • شاغل در بانک مرکزی ج.ا.ا اداره نشر اسکناس و خزانه

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و صرافی‌ها                                           

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 6ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 24 و 25 آبان

ساعت 9 الی 12

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5.000.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.