معرفی دوره:

 یکی از مهمترین فعالیت های شعب بانک ها بازاریابی است . برای انجام این مهم شعب بانک باید برنامه مدونی را داشته باشند . در این کارگاه آموزشی نحوه تدوین این برنامه آموزش داده خواهد شد. اهمیت این کارگاه کمک به شعب جهت حرکت هدفمند و  با برنامه در جهت تحقق اهداف ابلاغی و حتی فراتر از آن  می باشد.

 اهداف دوره:

آشنایی با اصول و نحوه تدوین برنامه بازاریابی در سطح شعب

انواع روش های تدوین برنامه و ارزیابی بازاریابی

تدوین یک برنامه بازاریابی برای شعبه

  محتوای دوره:

مروری بر مفهوم بازاریابی بانکی و فرآیند آن

دیدگاه های نوین بازاریابی بانکی بر اساس تحولات صنعت بانکداری به ویژه حرکت به سمت بانکداری دیجیتال

محتوای برنامه بازاریابی

انواع روش های تدوین برنامه بازاریابی

تدوین برنامه بازاریابی در شعب مختلف ( شعب با مشتریان خرد ، شعب با مشتریان شرکتی بزرگ، شعب با مشتریان شرکتی کوچک و متوسط  و شعب با گروه های مختلف مشتریان )

نکته: این بخش به صورت عملی و به فراخور شرکت کنندگان برای شعب مربوط به آنها اجرا می شود.

نظارت بر اجرا و ارزیابی اثربخش

 مشخصات مدرس دوره: 

  • دکترای مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی بین الملل)
  • 20 سال سابقه تدریس در دانشگاه، بانک و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
  • مؤلف مقالات و کتب متعدد

 مخاطبان دوره:

رؤسا و معاونین شعب بانک ها ،کارکنان واحد بازاریابی در سطح ستاد مناطق و ستاد مرکزی بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

11، 12 و 19 شهریور 1399

ساعت 14 الی 18

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,200,000 ریال به صورت خالص

 

دو جلسه به صورت مجازی و یک جلسه به صورت حضوری برگزار می گردد.