معرفی دوره:

امروزه، داده ها و اطلاعات دو دارایی استراتژیک و ارزشمند برای هر سازمانی از جمله بانک هاست. حوزه های گوناگونی نظیر مدیریت ریسک، تطبیق و مبارزه با پولشویی، مدیریت ارتباط با مشتری، اعتبار سنجی و سایر حوزه ها نیازمند استفاده از داده های گوناگون تجمیع شده در پایگاه داده های بانک ها هستند. اما پیش شرط استفاده از مجموعه داده ها تضمین کیفیت بالای داده ها توسط کارشناسان و تحلیل گران بانکی است. همچنین به منظور حفظ ارتباط با پیشرفت های دیجیتالی، افزایش کارایی عملیاتی و توسعه تصمیم گیری های اثربخش نیاز به داشتن داده ها و اطلاعات با کیفیت بالا هستیم. با این توضیحات، در این دوره قصد داریم که مفاهیم و نحوه بکارگیری روش های کنترل کیفیت داده های بانکی را با استفاده از نرم افزار مربوطه و با ارائه مثال های بانکی تشریح کنیم.

 اهداف دوره:

آشنایی با مفاهیم نظری کنترل کیفیت داده ها

اجرای نرم افزاری مفاهیم فوق الذکر در مثال های گوناگون بانکی

 محتوای دوره:

   اهمیت اندازه گیری و بهبود کیفیت داده ها

 • اهمیت کیفیت داده ها از دیدگاه های کارایی فرایندی، تصمیم گیری، ملاحظات قانون گذاری، حسابداری، تحلیل هزینه و فن آوری اطلاعات
 • مرور اولیه بر کیفیت داده ها و الزامات استانداردها برای کیفیت داده ها
 • اندازه گیری کیفیت داده ها
 • حوزه های نیازمند کیفیت داده ها
 • تحلیل های ریشه ای علت بی کیفیتی ها
 • روش های بهبود کیفیت داده ها

کاربردها

 • کاربرد در حوزه مدیریت ریسک
 • کاربرد در حوزه های فن آوری اطلاعات بانکی
 • نتیجه گیری

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکترای آمار
 • عضو هیأت علمی مؤسسه
 • 10 سال سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • مؤلف مقالات متعدد در حوزه مدیریت ریسک

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره:

 آشنایی کامل با نظریه آمار و احتمال، مفاهیم ریسک اعتباری

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

15 و 16 شهریور 1399

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,900,000 ریال به صورت خالص

 

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.