معرفی دوره:

يكي از ابزارهاي سياست پولي كه بانك‌های مركزي دنیا به‌وسيله آن به كنترل (كاهش يا افزايش) حجم پول مي‌پردازد‌، عمليات بازار باز است. عمليات بازار باز شامل خريد و فروش اوراق بهادار توسط بانك مركزي است. يعني زمانيكه بانك مركزي تصميم به كاهش حجم پول در اقتصاد مي‌گيرد، اقدام به فروش اوراق در بازار  می‌نماید. برعكس وقتي بانك مركزي تصميم به افزايش حجم پول و نقدينگي در بازار را اتخاذ مي‌كند، اقدام به خريد اوراق قرضه در دست مردم كرده و پول به جامعه تزريق مي‌كند. این ابزار مهم سیاست پولی به دلیل به رسمیت شناخته نشدن بهره (ربا) در نظام بانکی و فقدان بازار سرمایه توانمند و کارآمد در ایران فاقد عملکرد بوده است.

بانک مرکزی ج.ا.ا در سال 1398 برای بهره‌برداری از این ابزار مهم اقدام و زمینه‌های لازم را برای عملیاتی نمودن آن انجاد داد. از اوایل سال‌جاری، مقدمات اجرایی آن در بانک‌های عامل و دولت نیز آماده و عملیات آن شروع شد.  بانک مرکزی در چارچوب مديريت نقدينگی مورد نياز بازار بين‌بانکی ريالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بين‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. در این دوره آموزشی، فرایند کلی و اهداف حاکم بر عملیات بازار باز ایران در مقایسه با سایر کشورها بررسی می‌شود.

 اهداف دوره:

 آشنایی با سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز

ارائه محدودیت‌های اجرایی عملیات بازار باز در ایران

معرفی چارچوب کلی عملیات بازار باز تدوین شده در ایران

معرفی عملیات اجرایی عملیات بازار باز

معرفی نقش بانک‌های عامل در عملیات بازار باز

مزیت‌ها و محدودیت‌های عملیات بازار باز تدوین شده در ایران

 محتوای دوره:

سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز

محدودیت‌های اجرایی عملیات بازار باز در ایران

معرفی چارچوب کلی عملیات بازار باز طراحی شده در ایران

معرفی عملیات اجرایی عملیات بازار باز طراحی شده در ایران

معرفی نقش بانک‌های عامل در عملیات بازار باز طراحی شده در ایران

مزیت‌ها و محدودیت‌های عملیات بازار باز طراحی شده در ایران

 مشخصات مدرس دوره:

  • دکترای اقتصاد پولی- اسلامی
  • عضو هیأت مدیره بانک
  • تدوین کتب و مقالات متعدد در حوزه تأمین مالی و امور پولی و بانکداری اسلامی

 مخاطبان دوره:

مسئولان و کارشناسان مالی شبکه بانکی ، کارشناسان اقتصادی علاقه‌مند به مباحث سیاست‌های پولی، کارشناسان علاقه‌مند به مباحث بانکداری اسلامی در بانک مرکزی ، مسئولان واحدها و شعب

پیشنیاز دوره: آشنایی با مبانی اقتصاد 

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

3 و 5 شهریور 1399

ساعت 8 الی 14

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,500,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.