اهداف دوره:

تأمین مالی به روش سندیکائی در نظام بانکی

محتوای دوره:

روش های تأمین منابع ارزی سندیکائی

روش های تأمین منابع ریالی سندیکائی

روش های تعهدات سندیکائی(LC-LG)

چگونگی اجرای قرارداد سندیکائی

مباحث مالی تسهیلات و تعهدات سندیکائی

وظایف و تعهدات بانک پیشگام (عامل) و بانک های عضو سندیکا

 مشخصات مدرس دوره:

  • دکترای مدیریت کارآفرینی
  • نائب رئیس هیأت مدیره بانک
  • مؤلف مقالات متعدد

 مخاطبان دوره:

رؤسای اداره کل اعتبارات بانک ها، کارشناسان اعتباری بانک ها ترجیحاً کارشناس رتبه 1 به بالا و رؤسای شعب ممتاز بانک ها

 پیشنیاز دوره:

آشنايي با کليات مبارزه با پولشويي و قوانين و مقررات مربوطه.

مدت دوره: 20 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

28 مرداد، 4، 11 و 18 شهریور 1399

ساعت 14:30 الی 19:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,800,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.