معرفی دوره:

در این دوره کاربردی که به آشنایی متخصصین شبکه بانکی با مبحث بیگ دیتا در بانکداری نوین اختصاص دارد به تشریح راهبردهای غیر سنتی بر پایه فناوری پرداخته می شود. این راهبردها جهت سازماندهی، تجزیه و تحلیل و استخراج دانش و مدیریت ریسک از منابع داده های جدید مانند تلفن همراه بکار برده می شوند.

 اهداف دوره:

آشنایی فراگیران با فناوری های بیگ دیتا شامل هدوپ، هایو و ابزار اسپارک و بکارگیری آن در مدیریت ریسک بانک ها

 محتوای دوره:

معرفی بیگ دیتا و منابع بیگ دیتای بانکی

روش های نوین مدیریت ریسک بانکی و تفکر سیستمی بیگ دیتا

رتبه بندی اعتباری و بانکداری باز

واحدهای سازمانی لازم و برنامه ریزی پیاده سازی بیگ دیتا در بانک

برنامه ریزی آموزشی و محتوای آموزشی لازم برای پیاده سازی بیگ دیتا در بانک

آشنایی با اکوسیستم هادوپ

مقدمه ای بر هایو و آشنایی با اچ بیس و ایمپالا

آشنایی با اسپارک و پای اسپارک

مدیریت ریسک اعتباری با اسپارک در محیط دیتابریکس

مدیریت ریسک بازار با اسپارک در محیط دیتابریکس

 مشخصات مدرس دوره:

  • دکترای تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
  • کارمند بانک مرکزی ج.ا.ا
  • مدرس بانک ها
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد

 مخاطبان دوره:

از هر بانک یک گروه 5 نفره از کارکنان واحد های فناوری، اعتبارات، ریسک، سازمان و روش ها و  آموزش

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

26، 27، 28 و 29 مرداد 1399

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,600,000 ریال به صورت خالص

  

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.