معرفی دوره:

 با وجود گذشت بیش از سی سال از تهیه وتدوین قانون بانکداری بدون ربا تا کنون با توجه به فتوای قانون فوق مبنی بر منافع استفاده از تسهیلات دریافتی بایستی صرف بازگشت اصل و سود آن گردد همچنین مفاد دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مبنی بر پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش به میزان یک دوره گردش کالا و تعیین باز پرداخت متناسب با آن ، متاسفانه تا کنون روش مدون وعلمی در این خصوص تهیه وتدوین نشده است و کماکان اغلب از همان روش های قدیمی دوبرابر رسوب، ده برابر سرمایه ثبتی یا 50درصد فروش برای تخصیص تسهیلات سرمایه درگردش استفاده می‌گردد دراین دوره به انواع روش‌های صحیح علمی و معمولی که در بانک‌های پیشرو و بانک‌های بین‌المللی استفاده می‌گردد، درقالب ذکر مثال‌های کاملاً کاربردی و واقعی پرداخته می‌شود.

 اهداف دوره:

تبیین وتشریح، تفاوت نحوه بررسی،سنتی و علمی میزان تخصیص سرمایه درگردش و برقراری تعهدات و تهدیدات و فرصت های روبرو

نحوه بررسی صحیح وکاربردی صورت‌های مالی مشتریان به منظور بررسی دقیق سرمایه درگردش

تبیین وتشریح، سرمایه درگردش درقالب انواع عقود‌ اسلامی به تفکیک هرعقد

گشایش اعتبار اسنادی برای اجرای پروژه های در دست اجرا و تامین مواد اولیه وسایر اقلام سرمایه درگردش با استفاده از بررسی و تحلیل صورت‌های مالی مشتریان و...

  محتوای دوره:

اهم قوانین تجارت که بایستی یک بررسی کننده وضعیت اعتباری مشتری بداند

نحوه بررسی صورت‌های مالی مشتریان(به‌صورت کاملاً کاربردی) به منظور استخراج میزان سرمایه درگردش

اشاره به نسبت‌های مالی مهم و کاربرد آن در تخصیص منابع بانک و پرداخت سرمایه درگردش

تبیین وتشریح الزامات و نحوه‌ی اختصاص هر عقد برای پرداخت سرمایه درگردش

نحوه بررسی و تعیین میزان سقف سالانه ضمانت‌نامه

اعتبار اسنادی داخلی

اعتبار اسنادی خارجی

 مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
  • 35 سال سابقه کار در امور اعتباری، نظارت و کارشناسی بر طرح ها
  • 40 سال سابقه تدریس و 10 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 مخاطبان دوره:

مدیران مناطق،معاونت های اجرایی، کارکنان واحد اعتباری، مسئولین شعب ،رؤسای دوایر اعتباری مناطق و شعب

پیشنیاز دوره:

آشنایی کافی با عقود اسلامی، صورت های مالی، صدور انواع ضمانت نامه های ریالی و گشایش اعتبار اسنادی داخلی و خارجی

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

25 و 26 و 27 مرداد 1399

ساعت 8:30 الی 14

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,500,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.