معرفی دوره:

 در دوره ارزيابي مالي طرح ها با استفاده از نرم افزار كامفار، ابتدا و قبل از ورود به مباحث مرتبط با نرم افزار ، مفاهيم نظري مرتبط با ارزيابي مالي طرح ها به طور كامل طرح مي شود و سپس مطالب نرم افزاری تدریس مي شود. در واقع اين دوره با هدف آشنايي افراد با مفاهيم ارزيابي مالي طرح ها طراحي شده است و استفاده از نرم افزار براي يادگيري بيشتر مطالب است، ضمن آنكه در كنار آموزش نرم افزار كارمفار، براي يادگيري بيشتر نمونه محاسبات با نرم افزار ‌Excel نیز آموزش داده مي شود.

 اهداف دوره:

آموزش مفاهيم مرتبط با ارزيابي مالي طرح ها

 • آموزش مفاهيم مرتبط سرفصل از طريق نرم افزار كامفار و مقايسه آن با خروجي هاي  Excel

  محتوای دوره:

آموزش ورود اطلاعات درکامفار و مفاهیم پایه

 • تعريف پروژه، طبقه‌بندی پروژه و ویژگی‌های خاص آن و سطح تحلیل
 • تعریف افق برنامه‌ریزی طرح، تعریف دوران ساخت و بهره‌برداری طرح
 • تعریف محصولات، ظرفیت اسمی و عملی
 • تعریف واحدهاي پولي، نرخ تبدیل واحدهای پولی
 • مفاهیم ارزش زمانی پول، نرخ تنزیل، نرخ تورم، خالص ارزش فعلی، نرخ بازگشت داخلی
 • سرمايه‌گذاري ثابت، هزینه‌های قبل از بهره‌برداری، دارایی های ثابت، استهلاک و روش های محاسبه آن
 • هزينه‌هاي توليد، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌های ثابت و متغیر، روش های تعریف هزینه‌های پروژه
 • برنامة فروش، تعریف مالیات فروش، یارانه‌ها
 • تعریف اقلام سرمايه‌در گردش، تعریف روزهای پوشش و ضریب گردش
 • منابع تأمين مالي، تعریف آورده نقدی و وام، تعریف شرایط وام (نرخ بهره، نحوه بازپرداخت، هزینه‌های جانبی)
 • تعریف ماليات بر درآمد، انواع مالیات، معافیت مالیاتی، معافیت سرمایه‌گذاری

نمایش و تفسیر گزارش ها (جداول و نمودارها)

 • جدول خلاصه عملکرد پروژه
 • جداول اطلاعات ورودی (هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های تولید، برنامه تولید و فروش، منابع تأمین مالی)
 • جداول تحلیلی/ نتایج تجاری (جریانات نقدی به منظور برنامه‌ریزی مالی، جریانات نقدی تنزیل شده، صورتحساب سود و زیان، تحلیل سربه‌سر، ترازنامه، نسبت های مالی و کارایی)

حل مثال عملي بصورت کارگاهی و تجزيه و تحليل نتایج آن(در صورتيكه نرم افزار كامفار بر روي سيستم ها نصب شده باشد)

 • ورود اطلاعات
 • تحلیل و تفسیر گزارش های خروجی

  مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری
 • معاون اداره پژوهشی های ریسک و مهندسی مالی بانک
 • مؤلف مقالات متعدد
 • مدرس دانشگاه ، بانک و مؤسسه

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد اعتباری شعب و ستاد، اعضاي كميته هاي اعتباري ، روسا و معاونين شعب

 پیشنیاز دوره:

آشنايي با مفاهيم حسابداري

 مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 19 و 26 تیر و 2، 9، 16 و 23 مرداد 1399

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,600,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.