معرفی دوره:

با عنایت به الزام های ذیل در خصوص استقرار کنترل داخلی در بانک ها، نیازمند آشنایی تمامی کارکنان بانک با دانش کنترل های داخلی  و نقش و مسئولیت های خود در این خصوص می باشند، که یکی از دلایل عدم مشکلات عمده در سالهای اخیر در صنعت بانکداری عدم آگاهی مدیران ارشد و تمامی کارکنان بانک و عدم تربیت افراد متخصص در زمینه کنترل داخلی و ریسک بوده است که با نحوه استقرار و ارزیابی کنترل های داخلی آشنا نبوده تا بتوانند سیستم کنترل داخلی بانک را  به نحو مطلوب به منظور تحقق اهداف بانک و کاهش هدر رفتن منابع و تخلفات بانکی طراحی و پیاده سازی نمایند. این دوره ها با آموزش مفاهیم نوین کنترل داخلی براساس چارچوب COSO 2013 و تغییر نگرش مدیران ارشد و کارکنان بانک می تواند بانک را در تحقق اهداف استراتژیک خود یاری نماید.

  اهداف دوره:

افزایش فرهنگ کنترل داخلی در بانک و همسویی آن در راستای تحقق اهداف و کاهش ریسک های بانک

آگاهی مدیران و کارکنان بانک با مفاهیم نوین کنترل داخلی و نقش و مسئولیت هایشان در این خصوص

آگاهی مدیران و کارکنان بانک در خصوص بکارگیری کنترل ها در راستای کاهش ریسک به عنوان خط اول دفاعی و مالکان ریسک

آگاهی مدیران و کارکنان بانک در خصوص انواع ریسک هایی در سطح شعب و ادارات با ان مواجه هستند

افزایش دانش کنترل داخلی کارکنان ستادی و مدیریت شعب بانک در خصوص طراحی کنترل های داخلی در هنگام طراحی فرایندها و محصولات جدید

 محتوای دوره:

آشنایی با تاریخچه و تعریف چارچوب کوزو

آشنایی با اهداف، اجزا و سطوح سازمان از دیدگاه کوزو

آشنایی با شناخت و ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی در سطح سازمان براساس چارچوب کوزو

آشنایی با اصول، اجزا و نقاط قابل تمرکز در چارچوب کوزو 2013

آشنایی با کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ، چکیده رویکرد ها و مثال ها (متمم کنترل داخلی چارچوب کوزو 2013)

آشنایی با مدل بلوغ سیستم کنترل داخلی براساس اصول و اجزای سیستم کنترل داخلی براساس چارچوب کوزو

ضرورت و اهمیت کنترلهای داخلی برای بانکها و نقش مدیران ارشد بانک و کارکنان در سیستم کنترل داخلی

آشنایی با تعاریف راهبری، مدیریت ریسک و کنترل

حرکت به سوی کنترل های پیش گیرانه از در طراحی فرایندها و محصولات بانک

  مشخصات مدرس دوره:

  • دانشجوی دکتری حسابداری
  • 16 سال سابقه کار در حوزه نظارت
  • 9 سال سابقه تدریس در بانک ها

 مخاطبان دوره:

مدیران ارشد بانک، مدیریت شعب، مدیران و معاونین کل ادارات ستادی، بازرسان و کارشناسان مالی، اعتباری، ریسک، فناوری اطلاعات و سازمان و بهبود روش ها ،روسای شعب، معاونین و روسای دوایر و بانکداران

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

9، 11 و 13 مرداد 1399

ساعت 14 الی 18

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,600,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.