معرفی دوره:

 کاهش ریسک و مخاطرات و استفاده از فرصت‌ها در حوزه بانکداری از مسائل مورد توجه محققان بوده و تحت عنوان اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی از آن یاد می شود. اعتبارسنجی مشتریان در ارائه تصویری شفاف از وضعیت و توانایی مشتری در ایفای به موقع تعهدات، بازداشتن آنان از استفاده بیش از حد منابع و سقوط به ورطه بحران مالی نقش اساسی دارد. رتبه‌بندی اعتباری یک وسیله آماری است که به منظور تعیین درجه ریسک پرداخت وام به مشتریان به کار می‌رود. لذا استفاده از رتبه بندی اعتباری می‌تواند به بانک برای اعطای تسهیلات با اطمینان بیشتر کمک کند. استفاده از علم روز در راستای تحقق هر چه بهتر سیستم اعتبارسنجی مشتریان اعتباری نیازی مبرم می‌باشد. در این بین نرم‌افزار کلمنتاین بهترین نرم‌افزار داده‌کاوی است که از نمایش گرافیکی برای ارتباط با کاربر استفاده می‌کند. کار در کلمنتاین شبیه استفاده از یک سیستم ساخت فرایند‌های تصویری است که می‌تواند داده‌های جهان واقعیت و آمار و الگوریتم‌های پیچیده را در دل خود بیان کند.

 اهداف دوره:

آموزش اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان حقیقی بانک (در قالب خوش‌حساب و بدحساب) با استفاده از نرم‌افزار کلمنتاین

به‌ کارگیری الگوریتم‌های مختلف نرم‌افزار از جمله درخت‌های تصمیم، شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم K-Means

 محتوای دوره:

آشنایی با داده کاوی و ضرورت آن به عنوان یک روش حل مساله

مقدمه‌ای بر مفهوم اعتبار‌سنجی و رتبه بندی مشتریان

معرفی نرم‌افزار کلمنتاین

شناسایی و آماده‌سازی مقدماتی متغیرها و داده‌ها در کلمنتاین

  • فراخوانی داده‌ها در محیط
  • یکپارچه سازی داده‌ها
  • تشخیص رکوردهای پرت
  • بررسی داده‌های گمشده

مدل‌های پیش‌بینی کننده در کلمنتاین

  • طبقه‌بندی مشتریان حقیقی با انواع درخت‌های تصمیم
  • ساخت مدل‌های پیش‌بینی‌کننده با شبکه عصبی مصنوعی
  • ساخت مدل‌های پیش‌بینی‌کننده با ماشین‌های بردار پشتیبان

مدل‌های بدون راهنما

  • خوشه بندی با الگوریتم K-Means

 مشخصات مدرس دوره: 

  • دکترای ریاضی کاربردی گرایش آمار
  • عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای برنامه‌ریزی، تحقیقات، ریسک و اعتبارات بانک ها

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 1و 2 مرداد 1399

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,500,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.