معرفی دوره:

  ویروس کرونا اثرات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد جهان گذاشته به طوریکه اندیشمندان بر این باورند که جهان هرگز به قبل از کرونا بازنخواهد گشت این اثر عمیق از یک طرف،منجر به رکود اقتصادی وبیکاری وسیع گردیده و از طرف دیگر مطالبات غیر جاری شبکه بانکی جهانی به ویژه کشورمان را افزایش چشمگیری داده است دراین خصوص بانک مرکزی طی بخشنامه ای تعدادی از مشاغلی که از بابت بروز این ویروش آسیب بیشتری دیده اند را تفکیک و مهلت هایی برای ایفای تعهدات قبل و پیش روی آنها بر قرار نموده است از آنروی که اینگونه مشتریان دارای تنوع گوناگون از نظر ماهیت فعالیت، نوع تسهیلات عقدی که با بانک منعقد نموده اند،می باشند و از طرفی تحقیقات دانشمندان نیز مؤید ماندگاری این ویروس حداقل برای ماه‌های پیش رو می باشد لازم است، طراحی جامع  آموزشی برای پیاده سازی بخشنامه بانک مرکزی صورت پذیرد.

 اهداف دوره:

پیاده سازی جامع بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص بنگاه های زیان دیده ناشی از ویروس

مدیریت ریسک عملیاتی و به تبع آن کاهش مطالبات غیر جاری شبکه بانکی

نحوه‌ی امهال انواع عقود در قالب،تجدید،تمدید و در صورت لزوم تجدید قرارداد

  محتوای دوره:

آشنایی با الزامات عقود اسلامی

آشنایی با تمدید،تجدید، تقسیط انواع عقد در قالب امهال

شرایط اقاله انواع قرارداد های عقود

آشنایی با نحوه‌ی راست آزمایی اظهارات مشتری در خصوص فعالیت خویش

نجوه‌ی اعمال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تعهدات

آشنایی با مشاغلی که بیشترین آسیب را از بروز ویروس کرونا دیده‌اند

سایر موارد

  مشخصات مدرس دوره: 

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
  • 35 سال سابقه کار در امور اعتباری، نظارت و کارشناسی بر طرح ها
  • 40 سال سابقه تدریس و 10 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 مخاطبان دوره:

مدیران مناطق،معاونت های اجرایی، مسئولین شعب ممتاز و مستقل، کارشناسان اعتباری، رؤسای دوایر اعتباری مناطق وشعب

پیشنیاز دوره:

آشنایی کافی با عقود اسلامی، صورت های مالی، صدور انواع ضمانت نامه های ریالی و گشایش اعتبار اسنادی داخلی و خارجی

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 31 تیر و 1 مرداد 1399

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,500,000 ریال به صورت خالص

   

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.