معرفی دوره:

صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات تاریخی مربوط به آن می‌تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان‌های وجوه نقد آتی به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی کمک کند. این اطلاعات، بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است.

 اهداف دوره:

آشنایی با مفهوم جریان نقدی و نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد به دو روش متداول

چگونگی استفاده از اطلاعات صورت جریان وجوه نقد در تجزیه و تحلیل مالی شرکت‌ها

محتوای دوره:

ضرورت تهیه صورت جریان وجوه نقد

ساختار صورت جریان وجوه نقد

 • فعالیت‌های عملیاتی
 • روش مستقیم
 • روش غیرمستقیم
 • فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
 • فعالیت‌های تامین مالی

        کاربرگ تهیه صورت جریان وجوه نقد

        روش حساب T برای تهیه صورت جریان وجوه نقد

        موضوعات خاص گزارشگری جریان‌های نقدی

 • محدودیت‌های سرفصل‌های صورت جریان وجوه نقد
 • جریان‌های نقدی ارزی
 • مطالبات مشکوک‌الوصول
 • ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها
 • جریان‌های نقدی استثنایی
 • تعدیلات سنواتی
 • معاملات غیر نقدی

      تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد

      نکات مهم استاندارد حسابداری شماره 2 (تجدید نظر شده)

 مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد حسابداری
 • 20 سال سابقه تدریس در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • تألیف کتب متعدد در حوزه حسابداری

 مخاطبان دوره:

کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، کارشناسان شرکت‌های سرمایه‌گذاری،تأمین سرمایه، کارگزاری، بیمه، لیزینگ، بورس

پیشنیاز دوره:

داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 2 سال سابقه کار

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

22 و 23 و 24 تیر1399

ساعت 8:30 الی 14

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,500,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.