سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

 از آنجا که یکی از وظایف خزانه داری در بانکداری مدرن اداره کردن متمرکز نقدینگی و نرخ سود می باشد.  بعداز بحران 2007-2008 که دلیل آن بروز ریسک اعتباری و متاثر نمودن شرایط نقدینگی بانک ها بود، اهمیت مدیریت متمرکز دارایی ها و بدهی ها و همچنین نرخ های سود به صورت متمرکز توسط خزانه دارها بسیار بیشتر شد.

 اهداف دوره:

  • تبیین خزانه داری مدرن

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد مالی بانک ها

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 25 و 26 آذر 1398

ساعت 14:30 الی 18:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.040.000 ریال به صورت خالص

 

 هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.